Inhoud

ICT- en auteursrecht

 

Wat is ICT- en Auteursrecht

Het auteursrecht is het rechtsgebied dat gaat over publicaties, openbaarmakingen van werken (boeken, geschriften en andere werken, zoals architectuur en film). Het ICT-recht heeft een nauwe samenhang tot het auteursrecht. Mede omdat software onder het auteursrecht valt. Maar ook omdat het internet veel gelegenheid biedt tot publicatie. Verder is privacyrecht een recht dat vaak in één adem met ICT-recht wordt genoemd. En verder ook het telecommunicatierecht.

 

Wat er zoal onder het ICT- en auteursrecht valt

Onder het ICT- en auteursrechtrecht vallen onder andere:

  • het auteursrecht
  • het privacyrecht
  • octrooien en andere rechten op ideeën
  • het intellectuele eigendomsrecht (een overkoepelende term voor auteursrecht, octrooirecht en andere rechten op intellectuele zaken
  • het telecommunicatierecht

 

Wat BRAKENHOFF voor u kan betekenen op het gebied van het ICT- en auteursrecht

  • (conflict)bemiddeling bij geschillen
  • het opstellen van contracten
  • advisering over algemene voorwaarden
  • procedures op het gebied van het auteursrecht
  • advisering over licenties, EULA’s, SLA’s en andere regelingen

 

Vragen en contact

Indien u vragen hebt over een ICT- of auteursrechtelijke kwestie, even wilt overleggen of informatie wilt over onze dienstverlening, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen:

Contact

Voor een kennismakingsgesprek of eerste korte vraag per e-mail of telefoon brengen wij geen kosten in rekening.