4. Begrippen – Waar vind je het allemaal?

Waar zijn de regelingen te vinden? Hoe weet je welke regeling precies wordt bedoeld?

In dit hoofdstuk bespreken we de vraag waar de regelgeving kan worden gevonden en hoe je erachter komt welke regeling precies wordt bedoeld.

***

Waar vind je het en hoe heet het?

Hoe weet je welke amvb of regeling wordt bedoeld in de wet?

In wetten (in formele zin) worden de amvb’s en ministeriĆ«le regelingen niet bij naam genoemd. In de wet wordt slechts gesproken over ‘bij algemene maatregel van bestuur’ of ‘bij regeling van Onze Minister’.

Het internet biedt hier uitkomst.

Overheid.nl

Op de website van de overheid – www.overheid.nl – staan alle geldende wetten en regels.

Ga naar www.overheid.nl. Dan naar ‘Landelijke wet- en regelgeving’ onder de paragraaf ‘Direct naar’. Klik daarop. Dan kom je op: http://wetten.overheid.nl/zoeken.

Zoek daar bijvoorbeeld op de zoekterm ‘wet algemene bepalingen omgevingsrecht’.

Dan verschijnt een aantal treffers. Je ziet enkele wetten, amvb’s en regelingen vermeld staan. Onder de wetten staat de ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’. Klik die aan en de wet verschijnt in je scherm.

Naast de wetstitels, hoofdstuktitels, paragraaftitels en de artikelnummers staan telkens drie (soms vier) icoontjes. Klik op het icoontje met het vierkantje met de ‘i’ erin (‘Wetsinformatie’).

Doe je dat helemaal bovenaan, naast de titel van de wet, dan verschijnt daar informatie over de ‘wetsfamilie’. Dat is veel informatie. Bij de afzonderlijke artikelen kan ook worden geklikt op ‘Wetsinformatie’. Die informatie is specifieker. Doe je dat bijvoorbeeld bij art. 2.23 van de Wabo, omdat je wilt weten welke amvb wordt bedoeld in het tweede lid van dat artikel, dan zie je op de pagina die dan verschijnt onder de paragraaf ‘Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)’ onder andere het Bor (‘Besluit omgevingsrecht’) staan. Dat is de amvb die in art. 2.23, lid 2 van de Wabo wordt bedoeld.

Soms worden meerdere amvb’s genoemd. Dat kan. Een wet of artikel kan naar meerdere amvb’s verwijzen.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave