Advocatuur – informatie

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen is de naam van het kantoor van mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc. Willem is als advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam.

Praktijkuitoefening

Opdrachten die aan BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen worden verstrekt, worden uitgevoerd door mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc.

Waarneming

Indien Willem om wat voor reden dan ook niet in staat is om de opdracht uit te voeren, wordt een beroep gedaan op een advocaat uit het ruime netwerk.

Verzekering

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Op verzoek wordt een afschrift van de polis verstrekt aan de opdrachtgever.

Handelsregister

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen is als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53091671.

Klachten

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen streeft naar een deskundige en optimale dienstverlening. Het kan echter altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop een opdracht is uitgevoerd. Voor dat geval bestaat een klachtenregeling. In voorkomend geval kunt u een klacht ook indienen bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam.

Derdengelden

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen maakt geen gebruik van een stichting en/of rekening derdengelden.

Algemene voorwaarden

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen hanteert algemene voorwaarden bij de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten.

Privacyverklaring

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen heeft een privacyverklaring.

Btw-nummer

Ons btw-nummer is : NL002122532B77