ALGEMEEN – Juiste schrijfwijze van een wet

schrijfwijzeWe beseffen dat het van volstrekt ondergeschikt belang is. Maar waarom zou je iets fout doen, als je het ook goed kunt doen? De laatste tijd komen we het steeds vaker tegen: het foutief ‘behoofdletteren’ van een wet. Zelfs officiële instanties doen het. Laatst was dat het geval met de nieuwe Warmtewet (2.0), oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening.

Lees Meer

ALGEMEEN – Tips voor het doorzoeken van wetten

overheid.nlVoor juristen is het al lastig om een wet te doorgronden. De tekst is vaak nogal abstract. Dus meestal heb je behoefte aan wat toelichting. Wat wordt bedoeld met een bepaald artikel, of met een bepaalde term? Voor niet-juristen moet dat helemaal abracadabra zijn. Voor hen geven we in deze blog wat tips en aanwijzingen voor het doorgronden en doorzoeken van wetsteksten.

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Begin van de bezwaartermijn

bezwaartermijnWe komen het regelmatig tegen: mensen die in een publicatie lezen dat een omgevingsvergunning is verleend. Daarbij staat dan dat binnen 6 weken bezwaar kan worden gemaakt. En vaak gaat men er dan vanuit dat die 6 weken ingaan vanaf het moment dat het bericht is gepubliceerd. Maar dat zit toch echt anders met de bezwaartermijn.

Lees Meer

ALGEMEEN – Het belang van contractmanagement

contractmanagementMen zegt wel eens dat het doel van een contract is om het na ondertekening in een la weg te stoppen en nooit meer tevoorschijn te halen. Dat is gekscherend bedoeld, maar in de praktijk komen we vaak gevallen tegen waarbij dit werkelijk gebeurt. Vaak gaat het desondanks goed. Maar even zo vaak gaat het fout. Goed contractmanagement kan ongelukken voorkomen, en de relatie tussen partijen goed houden.

Lees Meer

PRIVAATRECHT – De woning: kopen, overdragen en juridisch jargon

woningSoms lijkt het wel alsof juristen een heel eigen jargon hebben. Een jargon dat op essentiële punten afwijkt van het gangbare spraakgebruik. Zo is degene die van de bank een bedrag leent volgens juristen de ‘hypotheekgever’. Terwijl de bank de ‘hypotheeknemer’ is. In het spraakgebruik is dat net andersom. En wat in het gewone spraakgebruik ‘voorlopig koopcontract’ wordt genoemd, is volgens juristen alles behalve ‘voorlopig’. We gaan in dit artikel in op de koop van een woning.

Lees Meer