MILIEURECHT – Ene na andere ruimtelijke plan sneuvelt door PAS-rechtspraak

PASDe situatie doet ons een beetje denken aan de situatie kort na de eeuwwisseling. Ook toen sneuvelde het ene na het andere ruimtelijke project en overheidsplan. Destijds heette het probleem ‘luchtkwaliteit’. En ook toen waren het Europese normen die veel projecten en plannen de das omdeden. Dat is later door de wetgever gerepareerd door de Wet milieubeheer aan te passen. Ruim een decennium later zit de overheid met een vergelijkbaar probleem: de PAS-rechtspraak…

Lees Meer

MILIEURECHT – Klimaatwet gepubliceerd

KlimaatwetVandaag, 10 juli 2019, is de Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt per 1 januari 2020 in werking.

Lees Meer

MOTIVATIONEEL – Rechtspsychologie

rechtspsychologieNetflix roert zich hevig op het vlak van de justitiële dwalingen en rechtspsychologie. Eerst hadden we de serie Making a murder. Die ging over een controversiële veroordeling van twee personen wegens moord. Beiden zitten nog altijd vast, ondanks hevig verzet tegen hun veroordeling. En nu is er de serie When they see us. Deze gaat over de veroordeling van vijf jongens wegens een verkrachting. Alle vijf zijn, na het al dan niet gedeeltelijke uitzitten van hun straf, later alsnog vrijgesproken. De series halen onze herinnering naar boven aan het vak Rechtspsychologie. Een obscuur keuzevak dat wij in de jaren 90 van de vorige eeuw volgden aan de universiteit.

Lees Meer

ARBEIDSRECHT – Publicatie Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balansVandaag is de Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) gepubliceerd in het Staatsblad (2019, 219).

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Jaarverslag 2018 Rotterdamse bezwarencommissie

bezwarencommissieDeze week is het jaarverslag 2018 van de Rotterdamse bezwarencommissie gepubliceerd. Het verslag geeft een interessant kijkje in de keuken van het bestuursrecht op plaatselijk niveau. Zoals u wellicht weet, zijn wij dit jaar begonnen om de uitspraken van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, te inventariseren op winst dan wel verlies voor de burger c.q. het bedrijfsleven in hun rechtszaken tegen de overheid. Maar hoe zit dat alles eigenlijk op plaatselijk niveau?

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – Nieuwe Omgevingswet ; een update

nieuwe OmgevingswetHoe staat het ervoor met de nieuwe Omgevingswet? We waren even met iets anders bezig (namelijk met zaken die onder de huidige wetgeving vallen), en dus keken we onlangs wat schrikachtig op toen we hoorden dat de minister een ontwerp voor het Invoeringsbesluit Omgevingswet naar de Eerste en Tweede Kamer had verzonden. Wanneer hebben we onze Omgevingswet-pagina’s op onze website eigenlijk voor het laatst up to date gemaakt? Eind 2018? Wordt het dan niet weer eens tijd voor een update? Want er gebeurt van alles…

Lees Meer