BOUW – Ontwikkelingen Feyenoord City : Masterplan en onderzoek Rekenkamer

masterplanBurgemeester en wethouders hebben vandaag – 17 oktober 2019 – het Feyenoord City Masterplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het plan – van de hand van o.a. architectenbureau OMA – heeft betrekking op het gebied rond het geprojecteerde nieuwe stadion van Feyenoord. Intussen is de Rotterdamse Rekenkamer een onderzoek gestart naar Feyenoord City.

Lees Meer

ALGEMEEN – Advocatuur te duur voor ‘gewone’ mens

advocatuurJe kon er op wachten: volgens het Financieele Dagblad gaat een rechtsbijstandsverzekeraar de concurrentie aan met de advocatuur. Hoewel dat formeel in strijd is met de regels van de Orde van Advocaten, gaat ze diensten aanbieden aan mensen die teveel verdienen voor de sociale advocatuur. Deze mensen mijden het recht. Reden: de te hoge tarieven van advocaten en de onvoorspelbaarheid van rechtszaak en – vooral – van de totale kosten van een procedure.

Lees Meer

BOUW – Grensprijs sociale koopwoning en kostengrens NHG gelijkgetrokken

sociale koopwoningOnlangs heeft Platform31 een rapport uitgebracht over de sociale koopwoning. Door gemeenten de mogelijkheid te geven om in bestemmingsplannen de bestemming ‘Sociale koopwoning’ op te nemen, wil de overheid huishoudens met een middeninkomen helpen om een woning te kopen. Daartoe bestaat sinds 2008 de mogelijkheid om in bestemmingsplannen regels te stellen ten aanzien van sociale koopwoningen.

Lees Meer

ALGEMEEN – Recht, Lakoff en Cruijff

LakoffWat hebben het recht en Cruijff met elkaar te maken? Wel, Lakoff! George Lakoff en Mark Johnson hebben ooit een boek geschreven getiteld ‘Metaphors we live by’. Zij stellen in dat boek dat de mens de wereld begrijpt door middel van metaforen. Ze schrijven: “The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another”. En zo zien we dat bergen een soort van mensen zijn (‘de voet van een berg’), dat de wetenschap een gebouw is (‘de bouwstenen van een theorie’) en het recht, net als voetbal, ‘oorlog’.

Lees Meer

MILIEURECHT – De rechter trekt de kar : Stikstof, PFAS en CO2

Vandaag – 24 september 2019 – berichtte de Volkskrant dat de bouw een ‘extra klap’ te verduren heeft gekregen. Nadat het ene na het andere bouw- en infraproject vanwege de stikstofproblematiek bakzeil haalt bij de Raad van State, is het nu de beurt aan bagger- en grondverzetprojecten. Niet vanwege stikstof, maar vanwege PFAS. En, o ja, over die andere zaak – over CO2 – was er onlangs ook nog nieuws.
(Update 25-9-2019: zie hier het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek)

Lees Meer

BOUW – Update vuistregels voor bouwen in Rotterdam

vuistregelsWethouder Kurvers van de gemeente Rotterdam heeft nieuwe vuistregels voor het bouwen in Rotterdam vastgesteld. Het gaat om beleid voor planontwikkeling in de stad. De regels maken voor initiatiefnemers inzichtelijk waarmee zij bij hun planvorming rekening moeten houden.

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – Appingedam, PDV-beleid en de Dienstenrichtlijn

Appingedam‘PDV’ staat voor ‘perifere detailhandelsvestiging’. PDV-beleid heeft betrekking op planologisch overheidsbeleid dienaangaande. Dat beleid ziet erop toe dat gewone detailhandelszaken zich niet vestigen op stedelijke randlocaties. Zulks ter bescherming van de detailhandelsstructuur in binnensteden. In de inmiddels beroemde Appingedam-zaak wilde een detailhandelaar zich desondanks vestigen op zo’n randlocatie. Hij stelde daarom beroep in tegen een bestemmingsplan dat PDV-beleid vastlegt. Inmiddels is in die kwestie, na een zeer lange procedure, einduitspraak gedaan. We kijken in deze blog met praktische ogen naar die uitspraak.

Lees Meer