MILIEURECHT – Luchtkwaliteit : hoe gaat de bestuursrechter ermee om?

luchtkwaliteitOnze laatste twee blogs gingen over de klimaatzaken die Urgenda en Milieudefensie tegen de Nederlandse staat hebben aangespannen. In die zaken werd de Staat verweten onrechtmatig te handelen vanwege niet-naleving van de normen met betrekking tot luchtkwaliteit. Het ging dus over privaatrechtelijke kwesties (onrechtmatige daad). Dat deed ons afvragen: hoe gaat de bestuursrechter eigenlijk om met de luchtproblematiek?

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – Kabinetsperspectief NOVI

Kabinetsperspectief NOVIBij brief van 5 oktober 2018 heeft de minister van BZK het Kabinetsperspectief NOVI aangeboden aan de Tweede Kamer. ‘NOVI’ staat voor de ‘Nationale Omgevingsvisie’ die op dit moment in ontwikkeling is en het toekomstige nationale omgevingsbeleid zal bevatten.

Lees Meer

MOTIVATIONEEL – De biologie van rechtvaardigheid

rechtvaardigheidIedere advocaat kent ze wel, de cliënten die ‘koste wat het kost’ een rechtszaak willen aanspannen. Ongeacht de (financiële) schade die zij er zelf door zullen lijden. Kennelijk maakt gevoel voor rechtvaardigheid irrationeel. Wat is het toch, dat mensen zoveel belang hechten aan rechtvaardigheid?

Lees Meer