JURIDISCH ALGEMEEN – De Consumentengids over rechtsbijstandverzekeringen

rechtsbijstandverzekeringIn de Consumentengids van september 2018 staat een artikel over de rechtsbijstandverzekering. Aanleiding is een test / enquête onder verzekerden. De gids vermeldt: “De geënquêteerden zijn maar gematigd enthousiast over de geboden hulp.” Het artikel komt in een tijd waarin steeds meer sociaal advocaten de bef aan de wilgen hangen. Is er een verband?

Lees Meer

MOTIVATIONEEL – Participatie, met welk doel?

participatieWe lazen onlangs een klaagzang over het gebrek aan participatie rond een bouwproject. Het betreffende artikel gaat over Feyenoord City, maar is tekenend voor wat er in zijn algemeenheid wel vaker misgaat bij participatie. Ook bij andere projecten. Wat kunnen we leren uit de Feyenoord City casus?

Lees Meer

BESTUURSRECHT – In beroep bij de bestuursrechter : hoe?

In de wet (de Algemene wet bestuursrecht, of ‘Awb’) staat dat tegen een besluit van een bestuursorgaan (de overheid) in beroep kan worden gegaan bij de bestuursrechter (bij de rechtbank).

Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe stel je beroep in? En welke eisen gelden er voor een beroepschrift?

In deze blog bespreken we het beroep, en het beroepschrift.

Lees Meer

PRIVAATRECHT – Geldt een mondelinge overeenkomst bij de koop van een woning?

overboden

In de huidige overspannen woningmarkt horen we het steeds vaker. Een koper komt met de verkoper tot mondelinge overeenstemming over de koop van diens woning, maar wordt daags voor het tekenen van het koopcontract ineens overboden door een andere koper. Of: op de dag van het tekenen van het koopcontract vraagt de verkoper ineens 25.000 euro meer. Kan dat zomaar?

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Bezwaar maken: hoe?

bezwaarschriftAls een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, dan staat onder dat besluit vaak dat daartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe maak je bezwaar? En welke eisen gelden er voor een bezwaarschrift?

In deze blog bespreken we het bezwaar, en het bezwaarschrift.

Lees Meer

MOTIVATIONEEL – Reptile brain

Reptile brainIn 2002 ging de Nobelprijs voor de economie naar een psycholoog. Daarmee ruimde de rationeel gedachte homo economicus plaats in voor een irrationele actor. Jammer voor de economie en haar rationele modellen. Voor juristen roept het de vraag op: hoe rationeel is men eigenlijk in het recht?

Lees Meer