BOUW – Feyenoord City: bestemmingsplan IJsselmonde Noord vandaag ter inzage

IJsselmonde NoordVandaag – 5 oktober 2018 – is in de Staatscourant gepubliceerd dat vanaf vandaag het ontwerpbestemmingsplan IJsselmonde Noord ter inzage ligt. Het plangebied is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Stadionpark. Ook Feyenoord City is onderdeel van Stadionpark en hangt dus samen met IJsselmonde Noord.

Stukken

Zie hier voor de publicatie in de Staatscourant. Hier voor de publicatie van het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder in verband met het ontwerpbestemmingsplan. Zie hier voor de plantoelichting. En hier voor de planregels.

Zie ook onze eerdere blog over IJsselmonde Noord.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen (‘bezwaren’) worden ingediend.

Feyenoord City en Stadionpark

We hebben de terinzagelegging van ontwerpbestemmingsplan IJsselmonde Noord toegevoegd aan onze algemene pagina over de ontwikkelingen omtrent Stadionpark en Feyenoord City.

Vragen

Hebt u vragen over de ontwikkelingen met betrekking tot het bestemmingsplan IJsselmonde Noord? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.