BOUW – De KLIC-melding

KLIC-meldingIedereen die wel eens graafwerkzaamheden verricht, of laat verrichten, kent de KLIC-melding. Hoewel die bekendheid kennelijk niet volledig is. Want regelmatig komen we de schrijfwijze ‘klikmelding’ tegen. In dit artikel gaan we kort in op de KLIC-melding.

Lees Meer

BOUW – Inspraakprocedure nieuwe oeververbinding Rotterdam

oeververbinding RotterdamVandaag – 11 december 2019 – heeft wethouder Bokhove van Rotterdam de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en concept Participatieaanpak voor het project oeververbinding Rotterdam bekend gemaakt. Deze stukken gaan per 9 januari 2020 in de inspraak. Vanaf die datum kunnen zienswijzen worden ingediend.

Lees Meer

BOUW – Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City

vierde voortgangsrapportageOp 19 november jl. hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam de Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld. In de rapportage wordt o.a. ingegaan op de aangevraagde omgevingsvergunning, het proces inzake het bestemmingsplan en de stikstofproblematiek.

Lees Meer

BOUW – Publicatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwenVandaag – 5 november 2019 – is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (‘Wkb’) gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze publicatie is de wet nog niet in werking getreden. Dat is voorzien per 1 januari 2021. De wet introduceert een zogenaamd ‘instrument voor kwaliteitsborging’ in de Woningwet. Dat heeft gevolgen voor de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. En ook geeft de wet aanvullende bepalingen voor de regeling van de overeenkomst van aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek.

Lees Meer

BOUW – Ontwikkelingen Feyenoord City : Masterplan en onderzoek Rekenkamer

masterplanBurgemeester en wethouders hebben vandaag – 17 oktober 2019 – het Feyenoord City Masterplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het plan – van de hand van o.a. architectenbureau OMA – heeft betrekking op het gebied rond het geprojecteerde nieuwe stadion van Feyenoord. Intussen is de Rotterdamse Rekenkamer een onderzoek gestart naar Feyenoord City.

Lees Meer

BOUW – Grensprijs sociale koopwoning en kostengrens NHG gelijkgetrokken

sociale koopwoningOnlangs heeft Platform31 een rapport uitgebracht over de sociale koopwoning. Door gemeenten de mogelijkheid te geven om in bestemmingsplannen de bestemming ‘Sociale koopwoning’ op te nemen, wil de overheid huishoudens met een middeninkomen helpen om een woning te kopen. Daartoe bestaat sinds 2008 de mogelijkheid om in bestemmingsplannen regels te stellen ten aanzien van sociale koopwoningen.

Lees Meer

BOUW – Update vuistregels voor bouwen in Rotterdam

vuistregelsWethouder Kurvers van de gemeente Rotterdam heeft nieuwe vuistregels voor het bouwen in Rotterdam vastgesteld. Het gaat om beleid voor planontwikkeling in de stad. De regels maken voor initiatiefnemers inzichtelijk waarmee zij bij hun planvorming rekening moeten houden.

Lees Meer