BOUW – De UAV 2012 en andere voorwaarden

uav 2012In een vorige blog schreef ik al over de overeenkomst van aanneming van werk. Die overeenkomst is als bijzondere overeenkomst geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De regeling in het BW is echter summier, en dat heeft alles te maken met het feit dat de bouwsector gewend is om haar eigen zaken te regelen door middel van gestandaardiseerde contractsvoorwaarden. Zo’n eigen regeling betreft bijvoorbeeld de bekende UAV 2012. Maar er zijn ook andere niet-wettelijke regelingen.

Lees Meer

BOUW – Regeling aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek

aanneming in het BWVorige keer schreef ik hier al een korte introductie over de overeenkomst van aanneming van werk. De algemene regeling ervan in het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) bleek nogal summier te zijn. Reden is dat de wetgever veel over laat aan de branche zelf. In die branche bestaan dan ook allerlei standaard regelingen die op bouwcontracten worden toegepast. Maar als dat niet expliciet gebeurt, valt men terug op de algemene regeling in het BW. Daarom volgt nu eerst een blog over de regeling in het BW.

Lees Meer

BOUW – Aanneming van werk

aanneming van werkOp deze blog wordt veel geschreven over het zogenaamde ‘publiekrechtelijke bouwrecht’, maar het privaatrechtelijke bouwrecht is niet van minder belang. Sterker, op deze plek gaat er meer aandacht aan besteed worden. Want zonder privaatrechtelijk bouwrecht is er immers helemaal geen publiekrechtelijk bouwrecht! Waar wordt die omgevingsvergunning anders voor verleend?! We gaan het dus hebben over de aannemerij, of zoals juristen zeggen ‘aanneming van werk’ (want dat is toch privaatrechtelijk bouwrecht?).

Lees Meer

BOUW – Ruimtelijke ordening in Nederland

ruimtelijke ordeningHet boek ‘Een land waarover is nagedacht’ van Han Lörzing is hartstikke leuk om te lezen. Het doet terug denken aan de tijd waarin ik Bouwkunde studeerde aan de TU in Delft. Het leuke van instituten als de Bouwkundefaculteit is dat ze veelal ingekapseld zijn in maatschappelijke situaties. Je wordt niet alleen als ingenieur in de wereld gezet, maar je maakt daadwerkelijk kennis met een bouwkundige omgeving. Plus met een bouwhistorie. En die heeft Nederland dus volop!

Lees Meer

BOUW – De KLIC-melding

KLIC-meldingIedereen die wel eens graafwerkzaamheden verricht, of laat verrichten, kent de KLIC-melding. Hoewel die bekendheid kennelijk niet volledig is. Want regelmatig komen we de schrijfwijze ‘klikmelding’ tegen. In dit artikel gaan we kort in op de KLIC-melding.

Lees Meer

BOUW – Inspraakprocedure nieuwe oeververbinding Rotterdam

oeververbinding RotterdamVandaag – 11 december 2019 – heeft wethouder Bokhove van Rotterdam de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en concept Participatieaanpak voor het project oeververbinding Rotterdam bekend gemaakt. Deze stukken gaan per 9 januari 2020 in de inspraak. Vanaf die datum kunnen zienswijzen worden ingediend.

Lees Meer

BOUW – Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City

vierde voortgangsrapportageOp 19 november jl. hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam de Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld. In de rapportage wordt o.a. ingegaan op de aangevraagde omgevingsvergunning, het proces inzake het bestemmingsplan en de stikstofproblematiek.

Lees Meer

BOUW – Publicatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwenVandaag – 5 november 2019 – is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (‘Wkb’) gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze publicatie is de wet nog niet in werking getreden. Dat is voorzien per 1 januari 2021. De wet introduceert een zogenaamd ‘instrument voor kwaliteitsborging’ in de Woningwet. Dat heeft gevolgen voor de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. En ook geeft de wet aanvullende bepalingen voor de regeling van de overeenkomst van aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek.

Lees Meer

BOUW – Ontwikkelingen Feyenoord City : Masterplan en onderzoek Rekenkamer

masterplanBurgemeester en wethouders hebben vandaag – 17 oktober 2019 – het Feyenoord City Masterplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het plan – van de hand van o.a. architectenbureau OMA – heeft betrekking op het gebied rond het geprojecteerde nieuwe stadion van Feyenoord. Intussen is de Rotterdamse Rekenkamer een onderzoek gestart naar Feyenoord City.

Lees Meer