BOUW – Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City

vierde voortgangsrapportageOp 19 november jl. hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam de Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld. In de rapportage wordt o.a. ingegaan op de aangevraagde omgevingsvergunning, het proces inzake het bestemmingsplan en de stikstofproblematiek.

Vierde Voortgangsrapportage

Zie hier de documenten:

  • de Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City van oktober 2019 (zie hier)
  • de begeleidende brief van B en W (hier)

Procedures, bestemmingsplan, vergunning

De voortgangsrapportage bevestigt dat een aanvraag is ingediend voor een omgevingsvergunning. Verder wordt verwacht dat het bestemmingsplan begin 2020 ter inzage gaat.

Het masterplan werd al eerder, op 15 oktober 2019, vastgesteld door B en W.

Risico’s

Risico’s worden ook gesignaleerd. Dat betreft bijvoorbeeld de bouwkosten. Om deze reden wordt het definitief ontwerp verder ‘geoptimaliseerd’. Dit kan gevolgen hebben voor de doorlooptijd van het vergunningstraject.

Een ander punt van aandacht is de stikstofproblematiek. De gevolgen daarvan zijn nog onduidelijk.

Projectensite

We hebben de Vierde Voortgangsrapportage toegevoegd aan onze projectensite over Stadionpark en Feyenoord City. Wij houden de ontwikkelingen bij vanuit onze professionele interesse in nieuwe grote projecten. Dat doen wij ook voor het project Nieuwe Oeververbinding (zie hier). En wellicht breiden wij onze projectenpagina nog uit met andere interessante projecten.

Ook verlenen wij adviesdiensten aan burgers en bedrijven die belanghebbend zijn bij deze projecten en daardoor mogelijk worden getroffen.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het project Feyenoord City en over de impact die dat mogelijk op u heeft? Of heeft u vragen over andere ruimtelijke ontwikkelingen in Rotterdam of daarbuiten? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.