• Oplossingen op het gebied van:

  Bouwrecht - Omgevingsrecht - Vergunningen
  Overheid - Huren & Kopen - Appartementsrecht
  Bestemmingsplannen - Bezwaar & Beroep - Arbitrage
  Bemiddeling - Onderhandeling - Procespsychologie

  Juridische diensten Motivationele diensten
  Oplossingen op het gebied van:
 • Juridische expertise

  Advies, begeleiding, interimdiensten en procedures op het gebied van het bestuursrecht, omgevingsrecht, milieurecht, huurrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en appartementsrecht.

  Juridische diensten
 • Motivationele expertise

  Vanuit onze juridische en psychologische expertise adviseren en begeleiden we bij:
  - conflictbemiddeling (overheid, werk, familie, wonen)
  - omgaan met weerstand tegen (bouw)projecten (‘Nimbyisme’)
  - doorbreken van (procedurele) impasses
  - communicatie met politiek, bestuur & belangenorganisaties
  - onderhandelen, motiveren & beïnvloeden

  Motivationele diensten

Filosofie

Oplossingsgerichtheid en resultaatgerichtheid in het recht. Met zorg voor kwaliteit en aandacht voor de cliënt.

Problemen en conflicten kunnen worden opgelost. Dat wordt door de doorsnee jurist vaak uit het oog verloren. Deze is immers opgeleid om over conflicten te oordelen.

In plaats van oordeelsgerichtheid, stellen wij oplossingsgerichtheid en resultaatgerichtheid voorop. Als juridisch specialist verlenen wij de diensten die u van juristen verwacht: procederen en adviseren. Op kwalitatief hoog niveau. Maar wij bieden meer dan dat. Wij werken vooral aan een oplossing van uw (juridische) problematiek. Wij gaan voor resultaat.

Een mix van meer dan twee decennia ervaring in de juridische wereld en grondige kennis van de motivationele communicatietechniek geven ons het perfecte instrumentarium om effectief oplossingen te vinden en resultaten te behalen.

Wij weten hoe resultaatgericht te communiceren, impasses te doorbreken, succesvol te bemiddelen en oplossingsgericht en resultaatgericht te onderhandelen en procederen.

Wij schrijven erg graag dagvaardingen en beroepschriften. Maar net als onze motivationele instrumenten, staan deze juridische instrumenten bij ons altijd ten dienste van oplossing en resultaat.

oplossingsgericht – resultaatgericht – toekomstgericht

Willem Brakenhoff

oplossingsgericht - resultaatgericht - toekomstgericht

“Mensen en organisaties willen niet dat juristen aan de haal gaan met hun problemen. Ze willen een oplossing!”

Ervaring

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen is een initiatief van advocaat en counselor mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc.

Sinds 1995 heeft Willem diverse juridische rollen vervuld: onder andere die van advocaat, overheidsjurist, wetenschappelijk medewerker en bedrijfsjurist. Daarbij heeft hij veel kennis en ervaring verkregen op uiteenlopende rechtsgebieden. Als advocaat en specialist bestuursrecht, omgevingsrecht en bouwrecht adviseert hij overheden, ontwikkelaars en advocaten in complexe dossiers. Voor particulieren en (MKB-)ondernemers heeft hij een algemene rechtspraktijk (huurrecht, appartementsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, overheidsrecht en bouwrecht).

Naast een zeer ervaren advocaat is Willem ook gespecialiseerd in de motivationele communicatiepsychologie (m.n. het beïnvloeden van weerstand in mens en organisatie). Als applied psychologist bemiddelt hij bij conflicten, doorbreekt hij impasses bij projecten en streeft hij ernaar advocaten en rechters overbodig te maken door juridische problemen te voorkomen en op te lossen. Als Register Counsellor werkt hij met organisaties, particulieren en leidinggevenden aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Willem is lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) te Rijswijk.

Willem heeft Bouwkunde gestudeerd in Delft, Rechten in Rotterdam en Toegepaste Psychologie in Leiden.

Juridisch

 

 • omgevingsrecht
 • bezwaar & beroep
 • bestuursrecht
 • milieurecht
 • natuurbescherming
 • vergunningen
 • nieuwe Omgevingswet
 • handhaving
 • ondernemingsrecht
 • leges & gemeentebelastingen
 • flora & fauna
 • verordeningen & APV
 • privaatrecht
 • bouwrecht & aanneming van werk
 • bodembescherming
 • aanbestedingsrecht
 • verbintenissenrecht
 • vastgoed
 • huurrecht
 • eigendom & appartementsrecht
 • arbitrage

Juridische diensten

 

Bestuursrecht

Wij adviseren burgers en overheden bij kwesties over handhaving, subsidies, vergunningen, horeca, verordeningen (APV) en bezwaar & beroep.

Meer informatie

Omgevingsrecht

Overheden, ontwikkelaars en particulieren begeleiden wij bij kwesties over vergunningen, bestemmingsplannen, grondexploitatie en (implementatie van) de nieuwe Omgevingswet.

Meer informatie

Milieurecht

Wij adviseren en bemiddelen bij kwesties op het gebied van het milieurecht (geluid, hinder, natuurbescherming, fauna, horeca, bodembescherming e.d.).

Meer informatie

Bouwrecht

Overheden, aannemers en particulieren begeleiden wij bij kwesties over (Europese) aanbesteding, meer- en minderwerk, oplevering en contractvormen.

Meer informatie

Huren en kopen

Wij adviseren bij kwesties over de huur van woonruimte en bedrijfsruimte, de koop van onroerende zaken en appartementsrechten.

Meer informatie

Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers begeleiden wij bij kwesties over ontslag, uitkeringen, beëindigingsovereenkomsten en arbeidsomstandigheden.

Meer informatie

Procesvoering | Litigation

Wij vertegenwoordigen cliënten bij bezwarencommissies, rechtbanken, arbiters, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Meer informatie

Interimspecialist

Wij verrichten interimopdrachten voor overheden en bedrijven. Daarbij moeten wij helaas wel selectief zijn. Voor interessante opdrachten kunt u ons echter altijd benaderen.

Meer informatie

Advocatencounsel

Advocatenkantoren adviseren wij in complexe dossiers op het gebied van het bestuursrecht, omgevingsrecht en bouwrecht.

Meer informatie

Motivationeel

 

Oplossen = In beweging brengen = Motiveren = Beïnvloeden

Waar in de psychologie vroeger werd gesproken over ‘beïnvloeden’, daar spreekt men nu van ‘motiveren’. Een specialist in de motivationele communicatie wil dan ook beïnvloeden. Op een positieve en constructieve manier.

Beïnvloeden (motiveren) is nodig om conflicten te voorkomen en op te lossen, om impasses te doorbreken en om (onbewuste) weerstand te geleiden.

De specialist beschikt daartoe over motivationele gereedschappen en technieken.

Het motivationeel instrumentarium kan worden toegepast op de volgende gebieden:

 • conflictbemiddeling
 • omgaan met weerstand tegen (bouw)projecten (‘Nimbyisme’)
 • doorbreken van impasses
 • vlottrekken van vastgelopen onderhandelingen
 • communicatie met besluitvormers
 • opzetten van een projectcommunicatie- of processtrategie (ook bij rechtszaken)
 • oplossen van onbewuste obstakels voor persoonlijke en organisatorische ontwikkeling
 • opstellen van overredende teksten

 

 

Motivationele diensten

 

Conflictbemiddeling

Wij bemiddelen bij arbeidsconflicten, echtscheiding, conflicten tussen burger en overheid, tussen partners, vennoten en stakeholders en bij andere conflicten.

Meer informatie

Vastgelopen bij de overheid?

Aan personen en organisaties die vastlopen bij de overheid (complexe regels en procedures), bieden wij begeleiding.

Meer informatie

Onderhandelingen

Wij vertegenwoordigen overheden, bedrijven en particulieren bij onderhandelingen over uiteenlopende onderwerpen.

Meer informatie

Participatiemanagement

Voor overheden implementeren en begeleiden wij participatieprocedures (inspraak, voorlichting, bemiddeling).

Meer informatie

Weerstand tegen bouwprojecten

Overheden en ontwikkelaars bieden we strategieën voor de omgang met weerstand tegen bouwprojecten ('Nimbyisme').

Meer informatie

Procespsychologie

Wij geven (aan o.a. advocaten) adviezen over het opstellen van overredende teksten. Daarbij maken wij gebruik van inzichten uit de motivationele psychologie.

Meer informatie

Counselling

Wij zijn gesprekspartner voor mens en organisatie in kwesties over zingeving, carrière, weerstand, conflict en verandering.

Meer informatie

Coaching

Wij begeleiden mens en organisatie bij het stellen en behalen van doelen.

Cursussen

Wij geven cursussen in motivationele communicatie, overredend schrijven, omgaan met weerstand en conflictmanagement.

Recente blogs

OMGEVINGSRECHT – Toetsingskader gemeenteraad bij bestemmingsplannen

Onlangs stond er een erg interessante annotatie in het Tijdschrift voor Bouwrecht van oktober 2021. Het ging om de uitspraak […]

Read More

ALGEMEEN – Evenredigheid en plagiaat

Al langere tijd gaat het onder juristen over procedurele rechtvaardigheid. Daarbij gaat men ervan uit dat het hanteren van de […]

Read More

PRIVAATRECHT – Appartementsrechten

De laatste tijd zijn er veel kwesties en vragen over het appartementsrecht. En dat is niet vreemd, want het appartementsrecht […]

Read More

BESTUURSRECHT - Wet open overheid

Deze week, op 27 oktober 2021, is de Wet open overheid (‘Woo’) gespubliceerd in het Staatsblad. Zie Stb. 2021,499. Tegelijkertijd […]

Read More

Advocatuur - informatie

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen is de naam van het kantoor van mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc. Willem is als […]

Read More

BESTUURSRECHT – De motivering van uitspraken

Rechters zijn verplicht om hun uitspraken te motiveren. Dat heeft een aantal redenen, waaronder het rechtsgevoel van de partijen bij […]

Read More

EUROPA – Polexit en het voorrangsbeginsel

Polen ligt op ramkoers met de Europese Unie, zo bleek deze week weer. Nadat de Poolse rechter op 14 juli […]

Read More

ALGEMEEN – Nog meer grondrechten

Zoals gezegd : grondrechten worden steeds belangrijker. Niet zozeer vanwege de dreigende schending ervan door de staat, maar veeleer in […]

Read More