• Uw raadgever op het gebied van:


  Bouwrecht - Omgevingsrecht - Vergunningen
  Overheid - Huren & Kopen - Appartementsrecht
  Bestemmingsplannen - Bezwaar & Beroep - Arbitrage
  Bemiddeling - Onderhandeling - Procespsychologie

  Uw raadgever op het gebied van:

Filosofie

Oplossingsgerichtheid en resultaatgerichtheid in het recht. Met zorg voor kwaliteit en aandacht voor de cliënt.

Problemen en conflicten kunnen worden opgelost. Dat wordt door de doorsnee jurist vaak uit het oog verloren. Deze is immers opgeleid om over conflicten te oordelen.

In plaats van oordeelsgerichtheid, stelt Brakenhoff oplossingsgerichtheid en resultaatgerichtheid voorop. Als juridisch specialist verleent Brakenhoff de diensten die u van juristen verwacht: procederen en adviseren. Op kwalitatief hoog niveau. Maar Brakenhoff biedt meer dan dat. Brakenhoff werkt vooral aan een oplossing van uw (juridische) problematiek. Brakenhoff gaat voor resultaat.

Een mix van meer dan twee decennia ervaring in de juridische wereld en grondige kennis van de gedragsbeïnvloedings- en communicatietechniek geven Brakenhoff het perfecte instrumentarium om effectief oplossingen te vinden en resultaten te behalen.

Brakenhoff weet hoe resultaatgericht te communiceren, impasses te doorbreken, succesvol te bemiddelen en oplossingsgericht en resultaatgericht te onderhandelen en procederen.

Brakenhoff schrijft erg graag dagvaardingen en beroepschriften. Maar net als de instrumenten voor  gedragsbeïnvloeding, staan deze juridische instrumenten bij Brakenhoff altijd ten dienste van oplossing en resultaat.

oplossingsgericht – resultaatgericht – toekomstgericht

Willem Brakenhoff

oplossingsgericht - resultaatgericht - toekomstgericht

“Mensen en organisaties willen niet dat juristen aan de haal gaan met hun problemen. Ze willen een oplossing!”

Ervaring

BRAKENHOFF Advocatuur | Conflictmanagement is een initiatief van advocaat en register counsellor W.J. (Willem) Brakenhoff.

Sinds 1995 heeft Willem diverse juridische rollen vervuld: onder andere die van advocaat, overheidsjurist, wetenschappelijk medewerker en bedrijfsjurist. Daarbij heeft hij veel kennis en ervaring verkregen op uiteenlopende rechtsgebieden. Als advocaat en specialist bestuursrecht, omgevingsrecht en bouwrecht adviseert hij overheden, ontwikkelaars en advocaten in complexe dossiers. Voor particulieren en (MKB-)ondernemers heeft hij een algemene rechtspraktijk (huurrecht, appartementsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, overheidsrecht en bouwrecht).

Naast een zeer ervaren jurist en advocaat is Willem ook gespecialiseerd in de motivationele communicatiepsychologie (m.n. het beïnvloeden van gedrag en weerstand in mens en organisatie). Als applied psychologist bemiddelt hij bij conflicten, doorbreekt hij impasses bij projecten en streeft hij ernaar advocaten en rechters overbodig te maken door juridische problemen te voorkomen en op te lossen. Als counsellor werkt hij met organisaties, particulieren en leidinggevenden aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Willem heeft Bouwkunde gestudeerd in Delft, Rechten in Rotterdam en Toegepaste Psychologie in Leiden.

Juridisch

 

 • omgevingsrecht
 • bezwaar & beroep
 • bestuursrecht
 • milieurecht
 • natuurbescherming
 • vergunningen
 • nieuwe Omgevingswet
 • handhaving
 • ondernemingsrecht
 • leges & gemeentebelastingen
 • flora & fauna
 • verordeningen & APV
 • privaatrecht
 • bouwrecht & aanneming van werk
 • bodembescherming
 • aanbestedingsrecht
 • verbintenissenrecht
 • vastgoed
 • huurrecht
 • eigendom & appartementsrecht
 • arbitrage

Diensten

 

Bestuursrecht

Brakenhoff adviseert burgers en overheden bij kwesties over handhaving, subsidies, vergunningen, horeca, verordeningen (APV) en bezwaar & beroep.

Meer informatie

Omgevingsrecht

Brakenhoff begeleidt overheden, ontwikkelaars en particulieren bij kwesties over vergunningen, bestemmingsplannen, grondexploitatie en (implementatie van) de nieuwe Omgevingswet.

Meer informatie

Milieurecht

Brakenhoff adviseert en bemiddelt bij kwesties op het gebied van het milieurecht (geluid, hinder, natuurbescherming, fauna, horeca, bodembescherming e.d.).

Meer informatie

Bouwrecht

Brakenhoff begeleidt overheden, aannemers en particulieren bij kwesties over (Europese) aanbesteding, meer- en minderwerk, oplevering en contractvormen.

Meer informatie

Huren en kopen

Brakenhoff adviseert bij kwesties over de huur van woonruimte en bedrijfsruimte, de koop van onroerende zaken en appartementsrechten.

Meer informatie

Interimspecialist

Brakenhoff verricht interimopdrachten voor overheden en bedrijven. Daarbij moet Brakenhoff helaas wel selectief zijn. Voor interessante opdrachten kunt u ons echter altijd benaderen.

Meer informatie

 

Conflictbemiddeling

Brakenhoff bemiddelt bij arbeidsconflicten, echtscheiding, conflicten tussen burger en overheid, tussen partners, vennoten en stakeholders en bij andere conflicten.

Meer informatie

Vastgelopen bij de overheid?

Aan personen en organisaties die vastlopen bij de overheid (complexe regels en procedures), biedt Brakenhoff begeleiding.

Meer informatie

Participatiemanagement

Voor overheden implementeert en begeleidt Brakenhoff participatieprocedures (inspraak, voorlichting, bemiddeling).

Meer informatie

Handig

““De samenleving wordt steeds complexer. Daarom is de behoefte aan informatie groot. Aan die behoefte wil ik vanuit mijn expertise graag tegemoet komen. Daarom vindt u onder de hier staande knoppen informatie over – bijvoorbeeld – enkele rechtsgebieden, instituten en organisaties en teksten aan de hand waarvan u zelf bezwaar en beroep kunt aantekenen. ””

LinksDocumentenCursussenAdvocatuur informatie

Recente blogs

MOTIVATIONEEL – Het belerende vingertje en reactance

We leven in moderne tijden waarin het overgrote deel van de bevolking ‘hoog’ is opgeleid. Dat heeft twee gevolgen: 1) […]

Read More

OMGEVINGSWET – Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

De (rechts)praktijk is al sinds jaar en dag bekend met het vergunningvrij bouwen. Het bestond onder de (oude) Woningwet en […]

Read More

MILIEURECHT – De milieueffectrapportage

Veel wetsteksten spreken voor zich. Maar bij die over de milieueffectrapportage vraag ik me vaak af wat er nou eigenlijk […]

Read More

ALGEMEEN – Intimidatie, boosheid en polarisatie

Het was me het weekje wel. Van een oud-collega vernam ik dat een collega van hem door de wederpartij was […]

Read More

MOTIVATIONEEL – Heuristieken & biases

Altijd leuk om het boek ‘Sociale psychologie’ van Vonk e.a. er weer eens bij te pakken. Waarbij voor juristen het […]

Read More

BESTUURSRECHT – Geen grondenstelsel in bezwaar

Wie wel eens bezwaar heeft gemaakt tegen een overheidsbeslissing, kan zomaar tot de conclusie zijn gekomen dat de bezwaarprocedure een […]

Read More

OMGEVINGSRECHT – Schrappen van Natura 2000-gebieden

Het zal u niet ontgaan zijn: er is veel te doen over stikstof. In de discussie erover moeten we uitgaan […]

Read More

OMGEVINGSRECHT – Stikstof en Natura 2000

Het zal weinigen zijn ontgaan dat er nogal wat te doen is om stikstof en Natura 2000-gebieden. De regering heeft […]

Read More