BESTUURSRECHT – Begin van de bezwaartermijn

bezwaartermijnWe komen het regelmatig tegen: mensen die in een publicatie lezen dat een omgevingsvergunning is verleend. Daarbij staat dan dat binnen 6 weken bezwaar kan worden gemaakt. En vaak gaat men er dan vanuit dat die 6 weken ingaan vanaf het moment dat het bericht is gepubliceerd. Maar dat zit toch echt anders met de bezwaartermijn.

Lees Meer

ALGEMEEN – Het belang van contractmanagement

contractmanagementMen zegt wel eens dat het doel van een contract is om het na ondertekening in een la weg te stoppen en nooit meer tevoorschijn te halen. Dat is gekscherend bedoeld, maar in de praktijk komen we vaak gevallen tegen waarbij dit werkelijk gebeurt. Vaak gaat het desondanks goed. Maar even zo vaak gaat het fout. Goed contractmanagement kan ongelukken voorkomen, en de relatie tussen partijen goed houden.

Lees Meer

PRIVAATRECHT – De woning: kopen, overdragen en juridisch jargon

woningSoms lijkt het wel alsof juristen een heel eigen jargon hebben. Een jargon dat op essentiële punten afwijkt van het gangbare spraakgebruik. Zo is degene die van de bank een bedrag leent volgens juristen de ‘hypotheekgever’. Terwijl de bank de ‘hypotheeknemer’ is. In het spraakgebruik is dat net andersom. En wat in het gewone spraakgebruik ‘voorlopig koopcontract’ wordt genoemd, is volgens juristen alles behalve ‘voorlopig’. We gaan in dit artikel in op de koop van een woning.

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

omgevingsvergunningVoor 2010 bestonden verschillende soorten vergunningen en besluiten die nadien zijn opgegaan in de ‘omgevingsvergunning’. Eén daarvan is de bouwvergunning. Een vergunning voor het bouwen heet sindsdien ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’. Hoewel dat geen wettelijke term is. De wet kent namelijk enkel de omgevingsvergunning. En die kan op uiteenlopende activiteiten betrekking hebben. Zoals het bouwen. Toch wordt stiekem nog steeds gesproken over ‘bouwvergunning’. Al was het maar omdat de regeling van de activiteit bouwen niet heel erg verschilt van de oude regeling.

Lees Meer

BOUW – De KLIC-melding

KLIC-meldingIedereen die wel eens graafwerkzaamheden verricht, of laat verrichten, kent de KLIC-melding. Hoewel die bekendheid kennelijk niet volledig is. Want regelmatig komen we de schrijfwijze ‘klikmelding’ tegen. In dit artikel gaan we kort in op de KLIC-melding.

Lees Meer