BOUW – Update vuistregels voor bouwen in Rotterdam

vuistregelsWethouder Kurvers van de gemeente Rotterdam heeft nieuwe vuistregels voor het bouwen in Rotterdam vastgesteld. Het gaat om beleid voor planontwikkeling in de stad. De regels maken voor initiatiefnemers inzichtelijk waarmee zij bij hun planvorming rekening moeten houden.

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – Appingedam, PDV-beleid en de Dienstenrichtlijn

Appingedam‘PDV’ staat voor ‘perifere detailhandelsvestiging’. PDV-beleid heeft betrekking op planologisch overheidsbeleid dienaangaande. Dat beleid ziet erop toe dat gewone detailhandelszaken zich niet vestigen op stedelijke randlocaties. Zulks ter bescherming van de detailhandelsstructuur in binnensteden. In de inmiddels beroemde Appingedam-zaak wilde een detailhandelaar zich desondanks vestigen op zo’n randlocatie. Hij stelde daarom beroep in tegen een bestemmingsplan dat PDV-beleid vastlegt. Inmiddels is in die kwestie, na een zeer lange procedure, einduitspraak gedaan. We kijken in deze blog met praktische ogen naar die uitspraak.

Lees Meer

ALGEMEEN – Holleeder en de zorgen van Sander Janssen

HolleederZijn ‘appèlschriftuur’ hebben we niet gelezen, maar volgens het AD heeft Sander Janssen, de advocaat van Willem Holleeder, daarin hard uitgehaald naar de rechterlijke macht. Zo zou Janssen hebben gezegd: “Rechters baseren hun vonnis steeds vaker vooral op hun overtuiging en zoeken daar het bewijs bíj.” Nou hebben wij niet zoveel met strafrecht. Maar toch herkennen de bestuursrechtjuristen onder ons wel iets in de opmerking van Janssen. Het door Janssen gesignaleerde probleem beperkt zich kennelijk niet tot het strafrecht.

Lees Meer

MILIEURECHT – Ene na andere ruimtelijke plan sneuvelt door PAS-rechtspraak

PASDe situatie doet ons een beetje denken aan de situatie kort na de eeuwwisseling. Ook toen sneuvelde het ene na het andere ruimtelijke project en overheidsplan. Destijds heette het probleem ‘luchtkwaliteit’. En ook toen waren het Europese normen die veel projecten en plannen de das omdeden. Dat is later door de wetgever gerepareerd door de Wet milieubeheer aan te passen. Ruim een decennium later zit de overheid met een vergelijkbaar probleem: de PAS-rechtspraak…

Lees Meer

MILIEURECHT – Klimaatwet gepubliceerd

KlimaatwetVandaag, 10 juli 2019, is de Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt per 1 januari 2020 in werking.

Lees Meer

MOTIVATIONEEL – Rechtspsychologie

rechtspsychologieNetflix roert zich hevig op het vlak van de justitiële dwalingen en rechtspsychologie. Eerst hadden we de serie Making a murder. Die ging over een controversiële veroordeling van twee personen wegens moord. Beiden zitten nog altijd vast, ondanks hevig verzet tegen hun veroordeling. En nu is er de serie When they see us. Deze gaat over de veroordeling van vijf jongens wegens een verkrachting. Alle vijf zijn, na het al dan niet gedeeltelijke uitzitten van hun straf, later alsnog vrijgesproken. De series halen onze herinnering naar boven aan het vak Rechtspsychologie. Een obscuur keuzevak dat wij in de jaren 90 van de vorige eeuw volgden aan de universiteit.

Lees Meer