BESTUURSRECHT – Bevoegdheid om te contracteren en procederen

bevoegdheidAls je contracten opstelt ben je al snel geneigd om een model te gebruiken. En dat model kan zomaar gebaseerd zijn op een ander model. En zo verder. Tot een punt van oorsprong. En in dat punt van oorsprong kan een foutje zijn gemaakt. Gevolg is dat zo’n foutje doorwoekert. Zo komen wij regelmatig contracten tegen waarbij een overeenkomst namens een gemeente is aangegaan door een wethouder. Of een mandataris. Niemand die er op let. Want men gaat al snel over tot de inhoud. Bij procedures voor rechters geldt iets soortgelijks. Vraag is steeds : waar rust de bevoegdheid?

Lees Meer

BOUW – Publicatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwenVandaag – 5 november 2019 – is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (‘Wkb’) gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze publicatie is de wet nog niet in werking getreden. Dat is voorzien per 1 januari 2021. De wet introduceert een zogenaamd ‘instrument voor kwaliteitsborging’ in de Woningwet. Dat heeft gevolgen voor de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. En ook geeft de wet aanvullende bepalingen voor de regeling van de overeenkomst van aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek.

Lees Meer

ALGEMEEN – De reële werkelijkheid en de juridische werkelijkheid

werkelijkheidNaast het lezen van taaie juridische handboeken, lezen wij af en toe ook wel eens een ‘gewoon’ boek. “Klont” van Maxim Februari bijvoorbeeld. Wij zijn fan van Maxim. En dat komt ook een beetje doordat Maxim in zijn boek op een gegeven moment zo treffend opmerkt dat de reële werkelijkheid steeds kleiner wordt ten opzichte van alle informatie die er over die werkelijkheid wordt geproduceerd. Volgens ons geldt dat ook voor het recht. Is het stikstof- en PFAS-gebeuren een aankondiging van een ‘klont’ in het recht?

Lees Meer

MILIEURECHT – Brief Bouwend Nederland aan gemeentes

Bouwend NederlandHet is een groot probleem. Het stikstofgebeuren. Nederland ligt stil. We merken het aan alles in de besluitvorming. Bouwend Nederland heeft er een brief over geschreven aan de Nederlandse gemeentes. En net als voor alle andere dappere voornemens op stikstofgebied geldt, geldt ook hier dat er hoogstens sprake kan zijn van een smeekbede: Help!

Lees Meer

BOUW – Ontwikkelingen Feyenoord City : Masterplan en onderzoek Rekenkamer

masterplanBurgemeester en wethouders hebben vandaag – 17 oktober 2019 – het Feyenoord City Masterplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het plan – van de hand van o.a. architectenbureau OMA – heeft betrekking op het gebied rond het geprojecteerde nieuwe stadion van Feyenoord. Intussen is de Rotterdamse Rekenkamer een onderzoek gestart naar Feyenoord City.

Lees Meer

ALGEMEEN – Advocatuur te duur voor ‘gewone’ mens

advocatuurJe kon er op wachten: volgens het Financieele Dagblad gaat een rechtsbijstandsverzekeraar de concurrentie aan met de advocatuur. Hoewel dat formeel in strijd is met de regels van de Orde van Advocaten, gaat ze diensten aanbieden aan mensen die teveel verdienen voor de sociale advocatuur. Deze mensen mijden het recht. Reden: de te hoge tarieven van advocaten en de onvoorspelbaarheid van rechtszaak en – vooral – van de totale kosten van een procedure.

Lees Meer

Rechtshulp

BRAKENHOFF is een juridisch advieskantoor. Wij hebben een oplossingsgerichte aanpak, waarbij wij gebruik maken van onze psychologische en motivationele kennis en ervaring. Dat doen wij vooral op het gebied van het bestuursrecht (overheidsrecht), bouwrecht, omgevingsrecht en milieurecht.

Oplossen

Onze voorkeur voor een oplossingsgerichte en resultaatgerichte aanpak heeft tot gevolg gehad dat wij ons enkele jaren geleden van het advocatentableau hebben laten uitschrijven. Wij treden dus niet meer op als advocaat. Procederen verhoudt zich ons inziens namelijk slecht tot een oplossingsgerichte benadering van geschillen.

Procederen bij bestuursrechter en arbiter

Dat betekent niet dat wij helemaal niet procederen. De aard van sommige rechtsgebieden brengt nu eenmaal met zich mee dat bepaalde proceshandelingen moeten worden verricht. Zo moet men in het bestuursrecht, omgevingsrecht en milieurecht op straffe van verval van recht bezwaar maken en (hoger) beroep aantekenen om rechten en belangen te bewaken. En ook in het bouwrecht moet om die reden beroep worden aangetekend bij een arbiter.

Wij procederen dan ook veelvuldig bij:

  • bezwarencommissies
  • de sector bestuursrecht van de rechtbank
  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • de Raad van Arbitrage voor de Bouw
  • de huurcommissie
  • de sector kanton van de rechtbank

Blijven oplossen

Parallel aan dergelijke procedures handhaven wij onze oplossingsgerichte aanpak voortdurend. Wij menen dat betrokkenen en partijen in gesprek moeten blijven. Teneinde procedures zoveel mogelijk te verkorten.

Andere rechtsgebieden

Met name op het gebied van het arbeidsrecht en het auteursrecht doen wij aan oplossingsgerichte bemiddeling. Wij procederen echter niet op die gebieden. Wij beschikken over een zeer ruim netwerk van advocaten aan wie wij zaken overdragen als er niets anders opzit dan procederen.

Naar deze advocaten verwijzen wij ook door in geval van zaken op het gebied van het familierecht (echtscheiding, jeugdrecht, erfrecht).

Weet u nog een goede advocaat?

Wij hebben een ruim netwerk van advocaten. U kunt bij ons informeren naar mogelijkheden voor rechtsbijstand op uiteenlopend rechtsgebied.

Pro deo advocaten

Mogelijk komt u in aanmerking voor een zogenaamde ‘toevoeging’. Dat is een advocaat die grotendeels (op de eigen bijdrage na) wordt betaald door de overheid. Deze advocaten worden ook wel ‘pro deo advocaten’ genoemd.

Hier vindt u meer informatie over deze vorm van rechtshulp.

Voor gratis juridisch advies kunt u ook het Juridisch Loket raadplegen.

BOUW – Grensprijs sociale koopwoning en kostengrens NHG gelijkgetrokken

sociale koopwoningOnlangs heeft Platform31 een rapport uitgebracht over de sociale koopwoning. Door gemeenten de mogelijkheid te geven om in bestemmingsplannen de bestemming ‘Sociale koopwoning’ op te nemen, wil de overheid huishoudens met een middeninkomen helpen om een woning te kopen. Daartoe bestaat sinds 2008 de mogelijkheid om in bestemmingsplannen regels te stellen ten aanzien van sociale koopwoningen.

Lees Meer

ALGEMEEN – Recht, Lakoff en Cruijff

LakoffWat hebben het recht en Cruijff met elkaar te maken? Wel, Lakoff! George Lakoff en Mark Johnson hebben ooit een boek geschreven getiteld ‘Metaphors we live by’. Zij stellen in dat boek dat de mens de wereld begrijpt door middel van metaforen. Ze schrijven: “The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another”. En zo zien we dat bergen een soort van mensen zijn (‘de voet van een berg’), dat de wetenschap een gebouw is (‘de bouwstenen van een theorie’) en het recht, net als voetbal, ‘oorlog’.

Lees Meer