OMGEVINGSRECHT – Bestemmingsplan Feyenoord City onderuit

Feyenoord CityDe gemeente Rotterdam en enkele andere belanghebbende organisaties zijn al lange tijd bezig om voor voetbalclub Feyenoord een nieuw stadion te ontwikkelen. Die ontwikkeling zou moeten samengaan met een meer omvattende ontwikkeling, waaronder woningbouw. Met dat doel is door de gemeente een bestemmingsplan in procedure gebracht. Maar gedurende die procedure heeft de voetbalclub de stekker uit de stadionontwikkeling getrokken. Reden: de gestegen bouwkosten. De gemeente heeft nog geprobeerd om bij de Raad van State de rest van het bestemmingsplan overeind te houden, maar zonder succes, zo bleek vandaag. Er is vandaag al veel geschreven over het ‘fiasco’, maar over een aspect ervan heb ik nog weinig vernomen…

Lees Meer

BOUW – Inspraakprocedure nieuwe oeververbinding Rotterdam

oeververbinding RotterdamVandaag – 11 december 2019 – heeft wethouder Bokhove van Rotterdam de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en concept Participatieaanpak voor het project oeververbinding Rotterdam bekend gemaakt. Deze stukken gaan per 9 januari 2020 in de inspraak. Vanaf die datum kunnen zienswijzen worden ingediend.

Lees Meer

BOUW – Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City

vierde voortgangsrapportageOp 19 november jl. hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam de Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld. In de rapportage wordt o.a. ingegaan op de aangevraagde omgevingsvergunning, het proces inzake het bestemmingsplan en de stikstofproblematiek.

Lees Meer

BOUW – Ontwikkelingen Feyenoord City : Masterplan en onderzoek Rekenkamer

masterplanBurgemeester en wethouders hebben vandaag – 17 oktober 2019 – het Feyenoord City Masterplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het plan – van de hand van o.a. architectenbureau OMA – heeft betrekking op het gebied rond het geprojecteerde nieuwe stadion van Feyenoord. Intussen is de Rotterdamse Rekenkamer een onderzoek gestart naar Feyenoord City.

Lees Meer

BOUW – Feyenoord City naar volgende fase

Feyenoord CityVandaag – 21 december 2018 – heeft wethouder Visser van Rotterdam aan de gemeenteraad bekend gemaakt dat Stadion Feijenoord en de BVO Feyenoord hebben besloten tot de volgende stap in de richting van een nieuw stadion voor Feyenoord (‘Feyenoord City’).

Lees Meer