ALGEMEEN – Participatie en de uitspraak Delversduin

participatieDe laatste tijd is er veel te doen om participatie. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ‘participatie’ een bekende term is geworden buiten de juristerij. De burger heeft de term omarmd, en steekt overal waar (bouw)ontwikkelingen worden geïnitieerd zijn vinger omhoog om te vragen hoe het zit met de ‘participatie’. Natuurlijk is participatie als zodanig helemaal niet afdwingbaar (en zal het onder de nieuwe Omgevingswet ook niet worden) maar desondanks heeft de burger op dit moment een behoorlijk indirect dreigmiddel om participatie toch af te dwingen. Namelijk in de zin van: als u ons niet serieus laat participeren, dan doen wij een beroep op stikstof!

Lees Meer

ALGEMEEN – Grondrechten

grondrechtenWe leven in een tijd waarin de grondrechten steeds belangrijker worden. U kent ze wel : regels zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa. Maar hoe werken deze regels nu eigenlijk?

Lees Meer

BOUW – Ontwerp bestemmingsplan Feyenoord City ter inzage

bestemmingsplan Feyenoord CityBurgemeester en wethouders hebben vandaag – 20 februari 2020 – aan de gemeenteraad van Rotterdam bericht dat het ontwerp bestemmingsplan Feyenoord City en het milieueffectrapport (MER) ter inzage worden gelegd. Dat gebeurt per 28 februari 2020, voor de duur van 6 weken. Gedurende die tijd kunnen door iedereen zienswijzen tegen het plan en bijbehorende stukken worden ingediend.

Lees Meer