ALGEMEEN – Participatie en de uitspraak Delversduin

participatieDe laatste tijd is er veel te doen om participatie. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ‘participatie’ een bekende term is geworden buiten de juristerij. De burger heeft de term omarmd, en steekt overal waar (bouw)ontwikkelingen worden geïnitieerd zijn vinger omhoog om te vragen hoe het zit met de ‘participatie’. Natuurlijk is participatie als zodanig helemaal niet afdwingbaar (en zal het onder de nieuwe Omgevingswet ook niet worden) maar desondanks heeft de burger op dit moment een behoorlijk indirect dreigmiddel om participatie toch af te dwingen. Namelijk in de zin van: als u ons niet serieus laat participeren, dan doen wij een beroep op stikstof!

Egmond, Delversduin

Zie bijvoorbeeld het gebeuren rond de woningbouwontwikkeling Delversduin in Egmond. Een groep omwonenden wilde vooral participatie. En toen zij in die wens werd gefrustreerd, stapte ze naar de rechter. Die rechter besteedde vervolgens geen woord aan (het veronderstelde gebrek aan) participatie, maar des te meer aan de door de advocaat aan de orde gestelde stikstofproblematiek. Met als gevolg dat het plan onderuit ging wegens strijd met de Wet natuurbescherming. Een uitspraak die vanzelfsprekend met gejuich werd ontvangen door de omwonenden. Maar je kunt je afvragen of hier nou de omwonenden in het gelijk werden gesteld, of enkel hun advocaat die handig gebruik maakte van de nogal abstracte en technisch-juridische PAS-jurisprudentie. Anders gezegd: zal het die omwonenden heus om stikstof te doen zijn geweest?

Fijnstof

Aan het begin van deze eeuw had de bouw ook even te maken met een problematiek die vergelijkbaar is met de huidige stikstofproblematiek. Destijds ging het om fijnstof. Je hoefde toen in de rechtszaal maar ‘fijnstof’ te fluisteren en de rechter zette een streep door het bouwproject. Zo is het nu met stikstof.

Maar dit soort middelen heeft de burger bepaald niet altijd. De fijnstofproblemen werden destijds door de wetgever gepareerd met nieuwe regelgeving, en zo zal het nu ook wel gaan met de stikstofproblemen. En als dat eenmaal is gebeurd, staat de burger weer met lege handen. Participatie kan dan niet worden afgedwongen, maar de burger zal er om moeten smeken.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het bestuursrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Willem Brakenhoff