BOUW – Nieuw bestemmingsplan Kop van Zuid Rotterdam

Kop van ZuidOnlangs – op 3 oktober 2018 – hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam bekend gemaakt dat een nieuw bestemmingsplan voor de Kop van Zuid wordt voorbereid.

Stukken

Zie hier voor het bericht in de Staatscourant. En hier de brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad d.d. 21 september 2018 (‘Startnotitie bestemmingsplan Kop van Zuid’).

Ontwikkelingen

Veel voorgenomen ontwikkelingen op de Kop van Zuid zijn sinds de jaren 90 inmiddels gerealiseerd. Er staan echter nog de volgende nieuwe ontwikkelingen op stapel:

  • locatie Baltimore : een toren van circa 165 tot 180 meter hoog (o.a. kantoren, appartementen)
  • locatie Chicago : een hotel naast het huidige hotel New York
  • locatie Philadelphia en Havana : twee woontoren (90 en 170 meter hoog)
  • locatie Veemstraat / Posthumalaan : een woontoren van 100 meter hoog
  • Rotterdam Marina in de Spoorweghaven : uitbreiding van de jachthaven
  • Rijnhaven : woongebied, strand, park

Ontwerpbestemmingsplan

Men verwacht dat een ontwerp van het bestemmingsplan eind 2019 ter inzage zal worden gelegd.

Vragen

Hebt u vragen over de ontwikkelingen met betrekking tot het bestemmingsplan Kop van Zuid? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.