BOUW – De KLIC-melding

KLIC-meldingIedereen die wel eens graafwerkzaamheden verricht, of laat verrichten, kent de KLIC-melding. Hoewel die bekendheid kennelijk niet volledig is. Want regelmatig komen we de schrijfwijze ‘klikmelding’ tegen. In dit artikel gaan we kort in op de KLIC-melding.

Lees Meer

BOUW – Ontwerp bestemmingsplan Feyenoord City ter inzage

bestemmingsplan Feyenoord CityBurgemeester en wethouders hebben vandaag – 20 februari 2020 – aan de gemeenteraad van Rotterdam bericht dat het ontwerp bestemmingsplan Feyenoord City en het milieueffectrapport (MER) ter inzage worden gelegd. Dat gebeurt per 28 februari 2020, voor de duur van 6 weken. Gedurende die tijd kunnen door iedereen zienswijzen tegen het plan en bijbehorende stukken worden ingediend.

Lees Meer

PRIVAATRECHT – Het appartementsrecht

appartementsrechtIn Nederland is het appartementsrecht een bekend verschijnsel. Veel mensen wonen in flats, appartementencomplexen of andere complexen die juridisch zijn vormgegeven als appartementsgebouw. Binnen zo’n complex kun je appartementen kopen. En je kunt daarvoor ook een hypotheek afsluiten. En dus menen vele bewoners van appartementen gewoon eigenaar te zijn van dat appartement. Dat ligt echter net even anders.

Lees Meer

BESTUURSRECHT – De bezwaarprocedure en ex nunc toetsing

bezwaarprocedureEen paar weken geleden schreven we al dat steeds meer gemeentes steeds minder ‘rechtszaakje’ spelen bij bezwaarprocedures. Terecht, want die procedure is er helemaal niet voor om een derde instantie in het bestuursrechtelijke appèlstelsel te zijn. In de bezwaarprocedure moet de overheid nog eens goed kijken naar haar besluit. En die plicht wordt met voeten getreden als die overheid in de bezwaarfase het primaire besluit te vuur en te zwaard gaat verdedigen.

Lees Meer

MOTIVATIONEEL – Psychologie onder vuur

psychologieDat de psychologie als wetenschap onder vuur ligt, is geen nieuws meer. Al jaren stromen berichten binnen dat beroemde psychologische wetenschappelijke ‘ontdekkingen’ niet meer aangetroffen worden als experimenten worden herhaald. Vandaar de term ‘replicatiecrisis’. De crisis dringt nu ook door op het gebied van de psychologische toepassingen. Een interessante ontwikkeling, ook voor degenen die binnen een ander vakgebied gebruik maken van de psychologie (zoals economen, marketeers, conflictbemiddelaars).

Lees Meer

BESTUURSRECHT – De bezwaarprocedure

bezwaarprocedureDe laatste tijd hoor je steeds betere geluiden over de bezwaarprocedure in het bestuursrecht. Tot voor kort werd ze beschouwd, en ingericht, als een semi-rechterlijke aangelegenheid. Tegenwoordig lijkt ze eindelijk te worden ingezet waar ze voor is bedoeld: betere overheidsbesluitvorming. Dat lijkt te worden gewaardeerd door ‘de burger’.

Lees Meer

BOUW – Inspraakprocedure nieuwe oeververbinding Rotterdam

oeververbinding RotterdamVandaag – 11 december 2019 – heeft wethouder Bokhove van Rotterdam de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en concept Participatieaanpak voor het project oeververbinding Rotterdam bekend gemaakt. Deze stukken gaan per 9 januari 2020 in de inspraak. Vanaf die datum kunnen zienswijzen worden ingediend.

Lees Meer

BOUW – Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City

vierde voortgangsrapportageOp 19 november jl. hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam de Vierde Voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld. In de rapportage wordt o.a. ingegaan op de aangevraagde omgevingsvergunning, het proces inzake het bestemmingsplan en de stikstofproblematiek.

Lees Meer