OMGEVINGSRECHT – Uitstel nieuwe Omgevingswet

uitstelEn wel tot 1 juli 2022. Minister Ollongren heeft dit gemeld aan de Eerste en Tweede Kamer. Er is meer tijd nodig om het Digitale Stelsel Omgevingswet opgeleverd, ingeregeld en stabiel werkend te krijgen, schrijft ze. De wet zou eigenlijk per 1 januari 2022 in werking moeten treden, een datum die zelf overigens ook weer voortvloeit uit eerder uitstel.

Uitstel

Er is altijd al veel kritiek op de nieuwe Omgevingswet. En het nieuwe uitstel zal dat bepaald niet doen verstommen. In die zin is het moedig om toch tot uitstel te besluiten. Daarmee wordt een nieuwe golf van kritiek op de koop toe genomen. En bovendien wordt het risico genomen dat van uitstel afstel gaat komen.

Kritiek

Veel betrokkenen uit ‘het wereldje’ pleiten voor afstel van de wet. Niet eens zozeer vanwege de immer problematische verhouding van overheid en ICT. Maar vooral omdat de wet te complex zou zijn en inhoudelijk weinig zou toevoegen aan de huidige wetgeving.

Wij kennen de nieuwe wetgeving inmiddels goed, en menen dat het met die complexiteit wel meevalt. Toch kunnen we ons wel voorstellen dat sommigen de wet complex vinden. De nieuwe wet, en met name de amvb’s, zijn een vergaarbak geworden van de uiteenlopende huidige regels. Gevolg is a) dat de amvb’s zeer omvangrijk zijn, en b) dat men bij het raadplegen van een amvb ineens geconfronteerd wordt met regels uit huidige regelgeving waar men vanuit de eigen professie nooit te maken had. Bovendien (c) staat alles op een andere plek.

Dit betekent dat men zich moet gaan inlezen, en wellicht weer aan het studeren raakt. Hetgeen gezien de omvang van de nieuwe amvb’s en wet geen begeerlijk vooruitzicht is.

Maar het is niet anders, en mag bovendien – o.i. – geen argument zijn om vernieuwing tegen te houden.

Die inhoudelijke vernieuwing valt op het eerste gezicht weliswaar mee, en dwingt op zichzelf niet tot nieuwe wetgeving. Maar de nieuwe wet geldt als een raamwerk om verdere vernieuwing mogelijk te maken. Zo zal er door de automatische overheveling van regels uit de ‘bruidsschat’ weinig veranderen, maar dat wordt anders wanneer gemeenten in de toekomst steeds vaker gaan besluiten om die onverplichte regels te schrappen.

Anders gezegd : de wet is ‘work in progress’ en maakt verdere vernieuwing juist mogelijk.

Afstel

Van uitstel zal geen afstel komen. Punt is namelijk dat er teveel is geïnvesteerd in de nieuwe wet. Niet enkel door de wetgever zelf, maar ook door de overheden die inmiddels nieuwe, op de nieuwe wet gebaseerde verordeningen hebben vastgesteld (vooral de provincies).

Bovendien hebben veel organisaties en personen (dure) opleidingen gevolgd op het gebied van de nieuwe wet. En als we zo naar het cursusaanbod om ons heen kijken, staan de komende maanden vele dure cursussen op het gebied van het omgevingsrecht vooral in het teken van de nieuwe wet. Niet in de laatste plaats de Grotiusopleiding en die van het IBR. Ook bij de rechtbanken en de Raad van State zal er achter de schermen flink tijd zijn gestoken in kennisvergaring.

Maar dit alles onder voorbehoud. Veel zal ook afhangen van de samenstelling van de nieuwe coalitie.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het omgevingsrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.