Advocatuur – informatie

BRAKENHOFF Advocatuur | Conflictmanagement is de naam van het kantoor van mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc. Mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc is als advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam.

Praktijkuitoefening

Opdrachten die aan BRAKENHOFF Advocatuur | Conflictmanagement worden verstrekt, worden uitgevoerd door mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc.

Rechtsgebiedenregister

De heer mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk :

  • Bestuursrecht
  • Burgerlijk recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Waarneming

Indien mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc om wat voor reden dan ook niet in staat is om de opdracht uit te voeren, wordt een beroep gedaan op een advocaat uit het ruime netwerk.

Verzekering

BRAKENHOFF Advocatuur | Conflictmanagement is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Op verzoek wordt een afschrift van de polis verstrekt aan de opdrachtgever.

Handelsregister

BRAKENHOFF Advocatuur | Conflictmanagement is als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53091671.

Klachten

BRAKENHOFF Advocatuur | Conflictmanagement streeft naar een deskundige en optimale dienstverlening. Het kan echter altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop een opdracht is uitgevoerd. Voor dat geval bestaat een klachtenregeling. In voorkomend geval kunt u een klacht ook indienen bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam.

Derdengelden

BRAKENHOFF Advocatuur | Conflictmanagement maakt geen gebruik van een stichting en/of rekening derdengelden.

Algemene voorwaarden

BRAKENHOFF Advocatuur | Conflictmanagement hanteert algemene voorwaarden bij de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten.

Privacyverklaring

BRAKENHOFF Advocatuur | Conflictmanagement heeft een privacyverklaring.

Btw-nummer

Het btw-nummer is : NL002122532B77