4. Huur algemeen – De algemene regeling van Titel 7.4 : verplichtingen van de verhuurder

De algemene regeling van Titel 7.4 : verplichtingen van de verhuurder

***

Afdeling 2 van Titel 7.4 : verplichtingen van de verhuurder

In Afdeling 2 van Titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) worden de verplichtingen van de verhuurder geregeld. We zullen er enkele bespreken.

Gebreken

Afdeling 2 gaat met name over gebreken aan het verhuurde. Zo bepaalt art. 7:206 BW dat de verhuurder verplicht is om op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen. Dat geldt echter niet voor zogenaamde ‘kleine herstellingen’. Het artikel bepaalt ook dat de huurder gebreken zelf kan verhelpen en de kosten ervan in mindering mag brengen op de huurprijs, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zoals verzuim van de verhuurder).

Vermindering huurprijs

Art. 7:207 BW bepaalt dat indien de huurder een verminderd woongenot heeft door een gebrek, hij een evenredige vermindering van de huurprijs kan vorderen (bij de rechter).

Schade en ontbinding

Art. 7:208 BW kent een regeling voor schade ten gevolge van een gebrek. En art. 7:210 BW kent een regeling voor het geval sprake is van een gebrek dat de verhuurder niet hoeft te verhelpen. Als een dergelijk gebrek het genot van het gehuurde geheel onmogelijk maakt, kunnen partijen de huurovereenkomst ontbinden.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave