COUNSELLING – Aansluiting bij het RBCZ

counsellingVanwege onze counsellingdiensten zijn wij onlangs aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dat betekent dat onze diensten mogelijk vergoed worden door uw ziektekostenverzekeraar. Ook zijn wij onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Counselling

Counselling (in sommige talen met één ‘l’) is een laagdrempelige vorm van psychosociale dienstverlening. Het is afkomstig uit de Angelsaksische wereld.

Counselling onderscheidt zich op diverse terreinen van de bekendere psychotherapie. Een van de verschillen is dat het bij counselling niet per se om psychosociale ‘aandoeningen’ gaat (‘stoornissen’, ‘DSM-diagnoses’ e.d.). Counselling richt zich daarentegen veel meer op psychosociale problematiek die de ‘gewone’ (d.i. niet-gediagnosticeerde) mens ondervindt. Denk bijvoorbeeld aan zingevingsvraagstukken, carrièrevragen, conflicten, persoonlijke effectiviteit, schuldgevoelens, stress & burn-out en andere zaken en gebeurtenissen waar iedereen wel eens tegenaan loopt.

Eén van de gedachten achter counselling is dat een goed gestructureerd en vertrouwelijk gesprek met een daartoe opgeleide en ervaren persoon heilzame effecten heeft. Iets dat tegenwoordig overigens ook in de therapeutische wereld wordt erkend.

Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

Voor counsellors bestaat een beroepsvereniging: de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) te Rijswijk, waar ook wij lid van zijn.

ABvC

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Onlangs zijn wij ook geregistreerd in het register van het RBCZ te Roosendaal.

 

RBCZ

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar:

Contact

Wilt u meer weten over wat counselling voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.