7. Huur van woonruimte – Algemeen

Boek 7, Titel 4, Afdeling 5 : huur van woonruimte

***

Woonruimte

We hebben het hiervoor al gehad over de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’). Deze gaan over het algemene vermogensrecht en het verbintenissenrecht. Die regels gelden in het privaatrecht, totdat er zich een bijzondere – meer specifieke – regeling aandient. Zo’n bijzondere regeling dient zich aan in de vorm van Titel 7.4 van het BW.

Titel 7.4 van het BW kent echter ook weer een algemene regeling van de huurovereenkomst in de Afdelingen 1 tot en met 4. Die gelden voor alle huurovereenkomsten, totdat zich ten opzichte van die regeling weer een meer bijzondere regeling voordoet. Deze Afdelingen 1 tot en met 4 bespraken wij in de voorgaande hoofdstukken.

Voor woonruimte is die meer bijzondere regeling te vinden in Afdeling 5 van Titel 7.4 van het BW.

De Afdelingen 1 tot en met 4 van Titel 7.4 zijn ook gewoon van toepassing op de huur van woonruimte. Maar van die artikelen wordt op veel manieren afgeweken in Afdeling 5. En Afdeling 5 gaat vóór de Afdelingen 1 tot en met 4 als het gaat om de huur van woonruimte. Dus wil je weten welke regels gelden ter zake van de huur van woonruimte, dan zal je vooral naar Afdeling 5 moeten kijken.

Afwijkingen van Afdelingen 1 tot en met 4

De verschillen tussen de algemene regeling van de huurovereenkomst in Afdelingen 1 tot en met 4 en de specifieke woonruimte-bepalingen in Afdeling 5 van Titel 7.4 BW zijn met name gelegen in:

  • de bepalingen over de huurprijs
  • de bepalingen over de manieren waarop de huurovereenkomst kan eindigen.

Huurprijs

Zonder de bepalingen van Afdeling 5 zou ter zake van de huurprijs de contractsvrijheid gelden. Huurder en verhuurder zouden zelf mogen bepalen wat de tussen hen geldende huurprijs is. Maar omdat de huurder wordt gezien als de zwakkere partij, heeft de wetgever gemeend hem te moeten beschermen (iets dat we ook zien in het consumentenrecht waar de consument als de zwakkere partij wordt gezien, en in het arbeidsrecht, waar de werknemer als zodanig wordt gezien). En dat is gebeurd door regels te stellen ten aanzien van de huurprijs.

Einde huur

Datzelfde geldt voor de mogelijkheid om een huurovereenkomst te beëindigen. Ook op dit vlak heeft de wetgever gemeend de huurder te moeten beschermen.

En om deze reden zijn er nog meer bepalingen in Afdeling 5 die afwijken van de gangbare en meer algemene bepalingen van het BW. We zullen dit in de volgende hoofdstukken zien.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave