8. Huur van woonruimte – Wat is woonruimte?

Titel 7.4, Afdeling 5 : huur van woonruimte: Wat is woonruimte?

***

Afdeling 5

De regels van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) zijn van toepassing op contracten zoals huurovereenkomsten. De regels van de eerste vier Afdelingen van Titel 4 van Boek 7 BW zijn specifiek van toepassing op huurovereenkomsten. De regels in Afdeling 5 van Titel 7.4 van het BW zijn specifiek van toepassing op huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte. In Afdeling 5 staan veel regels die afwijken van de algemene regels. En ze gaan ook vóór op die algemene regels. Dus is het van belang om te weten wanneer Afdeling 5 nou eigenlijk van toepassing is.

Woonruimte

Die laatste vraag wordt beantwoord in het eerste artikel van Afdeling 5, namelijk art. 7:232, lid 1 van het BW:

“Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op huur van woonruimte.”

Art. 7:233 BW bepaalt:

“Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden.”

Recapitulerend

Dus, woonruimte is:

  • gebouwd
  • onroerende zaak
  • als zelfstandige dan wel niet-zelfstandige woning verhuurd
  • woonwagen of standplaats
  • met de onroerende aanhorigheden

Zelfstandige woning

Art. 7:234 BW bepaalt wat onder zelfstandige woonruimte wordt verstaan:

“Onder zelfstandige woning wordt verstaan de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning.”

Niet-zelfstandige woning

Tegenover de zelfstandige woning staat de niet-zelfstandige. Dat is een woning die niet voldoet aan de omschrijving van de zelfstandige woning. Het is dus een woning die geen eigen toegang heeft en/of waarbij de bewoner afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten de woning. Hierbij kan gedacht worden aan een studentenkamer.

Het onderscheid zelfstandig – onzelfstandig is van belang omdat ter zake verschillende regels kunnen gelden.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave