9. Huur van woonruimte – Welke woonruimte valt niet onder Afdeling 5?

Titel 7.4, Afdeling 5 : huur van woonruimte: Welke woonruimte valt niet onder Afdeling 5?

***

Korte duur

Afdeling 5 van Titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) is van toepassing op de huur van woonruimte, zo zagen we in het vorige hoofdstuk.

Afdeling 5 is echter niet van toepassing op kortdurende huur van woonruimte. Zie lid 2 van art. 7:232 BW:

“2. Deze afdeling is niet van toepassing op huur welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is.”

Hierbij kan worden gedacht aan vakantiewoningen en wisselwoningen. Op de huur van deze zijn enkel de Afdeling 1 tot en met 4 van Titel 7.4 BW van toepassing (de algemene huurbepalingen).

Huren bij een hospita

Enkele belangrijke artikelen van Afdeling 5 zijn niet van toepassing op zogenaamde hospitahuur (bijvoorbeeld de inwonende student). Zie lid 3 van art. 7:232 BW:

“3. De artikelen 206 lid 3, 270, 271 lid 4, 272, 273, 274, 275, 276, 277 en 281 zijn gedurende negen maanden na het ingaan van de overeenkomst niet van toepassing op huur van woonruimte die niet een zelfstandige woning vormt en deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft en waarin niet eerder aan dezelfde huurder deze of andere woonruimte is verhuurd geweest.”

De artikelen die hier worden uitgesloten hebben onder andere betrekking op gebreken en de mogelijkheid tot het beëindigen van de huur. Dat laatste is dus gemakkelijker voor de verhuurder.

Huur van woonruimte

Alle andere huur van woonruimte valt in beginsel wel integraal onder Afdeling 5. ‘In beginsel’, want we zullen zien dat enkele belangrijke bepalingen over de huurprijs niet van toepassing zijn op een bepaalde categorie woonruimte (de geliberaliseerde huur).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave