ARBEIDSRECHT – Cursus Ontslagrecht online!

ontslagrechtOnlangs hebben wij onze cursus Ontslagrecht gepubliceerd (zie hier). In 19 korte hoofdstukken geven we een overzicht op hoofdlijnen van het ontslagrecht.

Inhoud

In de hoofdstukken komt o.a. het volgende aan de orde:

  • wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • opzegging en ontbinding
  • opzegverboden
  • UWV en kantonrechter

Andere cursussen

De cursus Ontslagrecht is onze meest recente cursus in een reeks van cursussen waarin we de hoofdlijnen van een rechtsgebied beschrijven. Eerder schreven we:

Vragen en advies

Hebt u vragen over een juridische kwestie op het gebied van het ontslagrecht? Hecht u belang aan een oplossingsgerichte benadering? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.