OMGEVINGSRECHT – Nieuwe Omgevingswet ; een update

nieuwe OmgevingswetHoe staat het ervoor met de nieuwe Omgevingswet? We waren even met iets anders bezig (namelijk met zaken die onder de huidige wetgeving vallen), en dus keken we onlangs wat schrikachtig op toen we hoorden dat de minister een ontwerp voor het Invoeringsbesluit Omgevingswet naar de Eerste en Tweede Kamer had verzonden. Wanneer hebben we onze Omgevingswet-pagina’s op onze website eigenlijk voor het laatst up to date gemaakt? Eind 2018? Wordt het dan niet weer eens tijd voor een update? Want er gebeurt van alles…

Update nieuwe Omgevingswet

Om met dat laatste te beginnen : inderdaad, we hebben de boel maar weer eens geupdate. Zie hier onze overzichtspagina met links naar documenten en de laatste stand van zaken. En we beloven : vanaf nu houden we de ontwikkelingen constant bij. Dus kijk af en toe even op die pagina, ofwel om zelf weer up to date te geraken, ofwel om ons te wijzen op dingetjes die we hebben gemist. Bij voorbaat hartelijk dank!

Stand van zaken Omgevingswet juni 2019

In het kort, de stand van zaken per juni 2019:

De Wet

  • de nieuwe Omgevingswet zelf

Hier is niks veranderd. Deze was al in 2016 gepubliceerd in het Staatsblad.

  • de diverse Aanvullingswetten

De Omgevingswet wordt in de loop van de tijd aangekleed met artikelen uit zogenaamde aanvullingswetten. Daarvan zijn er vier (inzake grondeigendom, geluid, natuur en bodem). De voorstellen voor deze vier wetten liggen nog bij de Eerste en Tweede Kamer. Als ze dadelijk zijn vastgesteld, worden ze onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.

  • de Invoeringswet Omgevingswet

Daarmee zijn we er nog niet qua wetgeving, want het wettelijke stelsel wordt nog weer aangevuld en op punten herzien door de zogenaamde Invoeringswet Omgevingswet. Ook deze ligt op het moment bij de Eerste en Tweede Kamer.

De amvb’s

Onder de Omgevingswet komen vier amvb’s te hangen:
– het Omgevingsbesluit (Ob)
– het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
– het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
– het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Deze vier besluiten zijn alle op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad.

Inmiddels is er ook een ontwerp van het Invoeringsbesluit Omgevingsrecht. Dit besluit wijzigt onderdelen van de voormelde amvb’s en regelt ook het overgangsrecht. Het besluit is op 31 mei 2019 door de minister aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

De regelingen

Ten slotte zullen er ook nog enkele regelingen tot stand komen. De zogenaamde Omgevingsregeling is van 1 februari 2019 tot en met 8 maart 2019 in consultatie geweest. Over de andere regeling, de Invoeringsregeling Omgevingswet, is nog weinig bekend.

1 januari 2021

Als alles goed gaat, zal het gehele stelsel per 1 januari 2021 in werking treden. Wanneer de diverse aanvullings- en invoeringssporen in het hoofdspoor zijn ingevoegd, zal dat resulteren in een overzichtelijk stelsel bestaande uit:

– de Omgevingswet
– de vier amvb’s (Ob, Bkl, Bal en Bbl)
– de Omgevingsregeling

NOVI

Ten slotte willen we nog vermelden dat de ministerraad op 20 juni 2019 de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zal presenteren.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het omgevingsrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.