3. Omgevingswet – Documenten en links

Links naar de belangrijkste documenten (wetten, regels, kamerstukken)

***

(stand van zaken per oktober 2020)

Omgevingswet c.a.

A. de Omgevingswet

B. de amvb’s

Het advies van de Raad van State met betrekking tot de Invoeringswet Omgevingswet d.d. 22 december 2017 (zie hierna, onder punt I) gaat ook over deze vier amvb’s.

Zie ook: dossier Kamerstukken: 33118

C. de Omgevingsregeling

Aanvullingswetgeving

D. de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

E. de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

F. de Aanvullingswet geluid Omgevingswet

G. de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

H. de Aanvullingsbesluiten

Bodem:

 

Grondeigendom:

 

Geluid:

 

Natuur:

 

I. de Aanvullingsregelingen

Bodem:

 

Geluid:

 

Grondeigendom:

 

Natuur:

Invoeringswetgeving

J. de Invoeringswet Omgevingswet

K. het Invoeringsbesluit Omgevingswet

L. de Invoeringsregeling

 


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave