3. Omgevingswet – Documenten en links

Links naar de belangrijkste documenten (wetten, regels, kamerstukken)

(update december 2021)

***

Omgevingswet c.a.

A. de Omgevingswet

B. de amvb’s

Het advies van de Raad van State met betrekking tot de Invoeringswet Omgevingswet d.d. 22 december 2017 (zie hierna, onder punt I) gaat ook over deze vier amvb’s.

Zie ook: dossier Kamerstukken: 33118

C. de Omgevingsregeling

Aanvullingswetgeving

D. de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

E. de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

F. de Aanvullingswet geluid Omgevingswet

G. de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

H. de Aanvullingsbesluiten

Bodem:

 

Grondeigendom:

 

Geluid:

 

Natuur:

 

I. de Aanvullingsregelingen

Bodem:

 

Geluid:

 

Grondeigendom:

 

Natuur:

Invoeringswetgeving

J. de Invoeringswet Omgevingswet

K. het Invoeringsbesluit Omgevingswet

L. de Invoeringsregeling

 

Opmerking

Let er bij bovenstaande regelingen op dat na de publicatie ervan wijzigingen kunnen plaatsvinden, en/of hebben plaatsgevonden, door andere publicaties. Dus, zoals eerder opgemerkt, raadpleeg straks als de Omgevingswet in werking is getreden, altijd de meest recente tekst op www.overheid.nl.

 

Nogmaals : het resultaat

Zoals in het vorige hoofdstuk al opgemerkt : de aanvullingswetgeving en invoeringswetgeving (hierboven genoemd onder D tot en met I) zullen bij inwerkingstreding van het nieuwe stelsel direct opgaan in de Omgevingswet, de 4 amvb’s en de ministeriële regeling (hierboven genoemd onder A tot en met C).

In de komende hoofdstukken zullen we daarom enkel nog ingaan op :

  • de Omgevingswet
  • de 4 amvb’s
  • de ministeriële regeling

Die regelingen zullen namelijk het nieuwe stelsel van de Omgevingswet gaan vormen.

 

De volgende hoofdstukken

In de volgende hoofdstukken 4 tot en met 11 zullen we de inhoudsopgaven weergeven van de Omgevingswet en de 4 amvb’s. In hoofdstuk 4 doen we dat eerst voor de Omgevingswet zelf. En in de hoofdstukken 8 tot en met 11 voor de 4 amvb’s. Deze 4 amvb’s zijn:

  • het Omgevingsbesluit (‘Ob’)
  • het Besluit kwaliteit leefomgeving (‘Bkl’)
  • het Besluit activiteiten leefomgeving (‘Bal’)
  • het Besluit bouwwerken leefomgeving (‘Bbl’)

De hoofdstukken 5 tot en met 7 zijn inmiddels vervallen. In een eerdere versie van deze cursus uit 2018 werden daar de (toen nog deels toekomstige) aanvullings- en invoeringswetten besproken. De teksten daarvan zijn inmiddels echter bekend en gepubliceerd. Wij gaan in deze cursus daarom ook uit van de ‘geconsolideerde’ regelgeving. Dat wil zeggen : we gaan uit van de teksten van de regelgeving inclusief de aanvullings- en invoeringsteksten.

Wij zullen verder dan ook niet (of nauwelijks) meer spreken over de aanvullings- en invoeringsregelingen zelf.

 


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave