5. Omgevingswet – Inhoud van de Omgevingswet (2)

Aanvullingen op de Omgevingswet vanuit de Invoeringswet Omgevingswet

***

De Invoeringswet Omgevingswet zal niet enkel overgangsrecht bevatten en ‘oude’ wetten (gedeeltelijk) intrekken, maar ook aanvullingen en wijzigingen doorvoeren op de Omgevingswet zoals deze op 26 april 2016 in het Staatsblad is gepubliceerd. Het gaat o.a. om de volgende aanvullingen.

Hoofdstuk 15 Omgevingswet

De Invoeringswet Omgevingswet zal het gereserveerde hoofdstuk 15 van de Omgevingswet invullen. Het hoofdstuk krijgt de titel ‘Schade’. De Invoeringswet voegt twee afdelingen toe aan het hoofdstuk. Afdeling 15.1 (Nadeelcompensatie), en afdeling 15.2 (Schade bij gedoogplichten).

Hoofdstuk 18 Omgevingswet

De Invoeringswet Omgevingswet zal het gereserveerde hoofdstuk 18 van de Omgevingswet aanvullen. Het gaat o.a. om een regeling over de bestuurlijke boete en over handhavingsbevoegdheden voor bouw- en sloopactiviteiten.

Hoofdstuk 20 Omgevingswet

De Invoeringswet Omgevingswet voegt o.a. enkele paragrafen toe aan hoofdstuk 20 van de Omgevingswet (over het digitale stelsel).

Hoofdstuk 22 Omgevingswet

De Invoeringswet Omgevingswet zal het gereserveerde hoofdstuk 22 van de Omgevingswet invullen (overgangsrecht).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave