10. Omgevingswet – Inhoud van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

De inhoudsopgave van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

***

Het Besluit activiteiten leefomgeving

De inhoudsopgave van het Besluit activiteiten leefomgeving (ook wel: ‘Bal’):

De hoofdstukken:

H 1 – Algemene bepalingen
H 2 – Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: Algemeen
H 3 – Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: Richtingaanwijzer
H 4 – Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: Inhoudelijke regels
H 5 – Milieubelastende activiteiten: Modules
H 6 – Activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk
H 7 – Activiteiten in de Noordzee
H 8 – Activiteiten rond rijkswegen
H 9 – Activiteiten rond spoorwegen (geres.)
H 10 – Activiteiten rond luchthavens (geres.)
H 11 – Activiteiten die het cultureel erfgoed betreffen
H 12 – Activiteiten die het werelderfgoed betreffen
H 13 – Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden (geres.)
H 14 – Grondwateronttrekkingen en ontgrondingen op land en in regionale wateren
H 15 – Afval van schepen in binnenwateren
H 16 – Overige en slotbepalingen

De bijlagen:

Bijlage I bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen)
Bijlage II bij de artikelen 3.39, 3.40, 3.185, 3.196 en 3.197 van dit besluit (categorieën afvalstoffen)
Bijlage III bij de artikelen 4.192, 4.207, 4.226, 4.236, 4.255, 4.277, 4.650 en 5.27 van dit besluit (stoffen en stofklassen)
Bijlage IV bij de artikelen 4.146, 4.410, 4.1054, 4.1065 en 4.1066 van dit besluit (stuifklassen)
Bijlage V bij artikel 5.10 van dit besluit (stoffen aanvullende rapportageplicht PRTR)
Bijlage VI bij artikel 5.11 van dit besluit (groepen verontreinigende stoffen PRTR)

Onderwerpen

We zien dat het Besluit activiteiten leefomgeving vooral regels geeft over milieuactiviteiten (vergelijkbaar met het huidige Activiteitenbesluit).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave