8. Omgevingswet – Inhoud van het Omgevingsbesluit (Ob)

De inhoudsopgave van het Omgevingsbesluit (Ob)

(update december 2021)

***

Het Omgevingsbesluit

Bij de Omgevingswet zullen vier amvb’s gaan behoren:

het Omgevingsbesluit
het Besluit kwaliteit leefomgeving
het Besluit activiteiten leefomgeving
het Besluit bouwwerken leefomgeving

Inhoudsopgave van het Omgevingsbesluit

In dit en de volgende drie hoofdstukken zullen we de inhoudsopgave van deze amvb’s weergeven. Dat geeft een goede indruk van de daadwerkelijke inhoud van deze amvb’s.

De inhoudsopgave van de eerst genoemde amvb, het Omgevingsbesluit (ook wel: ‘Ob’), zoals dat eruit ziet na verwerking van de hoofdstukken uit de aanvullings- en invoeringsbesluiten, is als volgt:

De hoofdstukken:

H 1 – Algemene bepalingen
H 2 – Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening
H 3 – Aanwijzing van locaties voor Rijkstaken
H 4 – Bevoegd gezag omgevingsvergunning en betrokkenheid van andere bestuursorganen
H 5 – Projectprocedure
H 6 – Faunabeheereenheden en -plannen
H 7 – Voorkeursrecht en onteigening
H 8 – FinanciĆ«le bepalingen
H 9 – Schade
H 10 – Procedures
H 11 – Milieueffectrapportage
H 12 – Adviesorganen en adviseurs
H 13 – Handhaving en uitvoering
H 14 – Digitaal stelsel Omgevingswet
H 15 – Slotbepalingen

De bijlagen:

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DIT BESLUIT (BEGRIPPEN)
BIJLAGE II BIJ ARTIKEL 3.1 VAN DIT BESLUIT (AANWIJZING VAN RIJKSWATEREN) 78
BIJLAGE III BIJ DE ARTIKELEN 4.33 EN 4.34 VAN DIT BESLUIT (ADVIES DOOR BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO EN ADVIES DOOR INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN
81
BIJLAGE IV BIJ ARTIKEL 8.15 VAN DIT BESLUIT (KOSTENSOORTEN) 86
BIJLAGE V BIJ DE ARTIKELEN 11.6, 11.7 EN 11.8 VAN DIT BESLUIT (AANWIJZING PROJECTEN EN DE DAARVOOR BENODIGDE BESLUITEN WAARVOOR EEN MER-(BEOORDELINGS)PLICHT 88
BIJLAGE VI BIJ ARTIKEL 13.12, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (BASISTAKENPAKKET OMGEVINGSDIENST) 106
BIJLAGE VII BIJ ARTIKEL 13.12, DERDE LID, VAN DIT BESLUIT (AANWIJZING OMGEVINGSDIENSTEN) 107
BIJLAGE VIII BIJ ARTIKEL 14.5 VAN DIT BESLUIT (VERSTREKKING VAN GEGEVENS) 108

 

Onderwerp

Het Omgevingsbesluit regelt vooral bevoegdheden en procedures.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave