17. Omgevingswet – Instructieregels en instructies

Instructieregels en instructies

(update januari 2024)

***

Instructieregels en instructies

In de vorige hoofdstukken zijn ze al een aantal keren genoemd: de instructieregels en de instructies. Deze zijn geregeld in afdeling 2.5 van de Omgevingswet.

Instructieregels

Paragraaf 2.5.1 van de Omgevingswet gaat over de instructieregels. Er zijn provinciale instructieregels en instructieregels van het Rijk.

Provinciale instructieregels
De instructieregels vanuit de provincie worden bij omgevingsverordening gesteld (artikel 2.22 van de Omgevingswet). Artikel 2.23 van de wet bepaalt waarover de instructieregels kunnen gaan. Dat betreft o.a. de inhoud van een omgevingsplan of een waterschapsverordening.

Instructieregels van het Rijk
De instructieregels vanuit het Rijk worden bij amvb gesteld (artikel 2.24 van de Omgevingswet). Artikel 2.25 tot en met 2.32 van de wet bepaalt waarover de instructieregels vanuit het Rijk moeten en/of kunnen gaan. Dat betreft o.a. de inhoud van een omgevingsverordening, een omgevingsplan of een waterschapsverordening.

Instructieregels van het Rijk zijn o.a. opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (‘Bkl’). Hoofdstuk 5 van het Bkl bevat de instructieregels met betrekking tot het gemeentelijke omgevingsplan. Hoofdstuk 6 van het Bkl bevat die met betrekking tot de waterschapsverordening. En hoofdstuk 7 van het Bkl bevat die met betrekking tot de provinciale omgevingsverordening. Hoofdstuk 9 van het Bkl bevat instructieregels met betrekking tot het projectbesluit.

Instructies

Naast de instructieregels bestaan er ook instructies. Deze kunnen worden gegeven vanuit de provincie en vanuit het Rijk. Artikel 2.35 van de Omgevingswet bepaalt dat instructies niet zijn bedoeld voor herhaalde uitvoering. Bij instructies gaat het om eenmalige opdrachten (om te doen, dan wel niet te doen).

Vanuit de provincie kan een instructie worden gegeven aan de gemeenteraad en aan het waterschapsbestuur. Vanuit het Rijk kunnen instructies worden gegeven aan het provinciebestuur, het gemeentebestuur en het waterschapsbestuur.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave