2. Omgevingswet – Overzicht (2)

Overzicht van de stelselherziening

(update december 2021)

***

Aanbouwsysteem

Het nieuwe stelsel van de Omgevingswet zal bestaan uit:

 • de nieuwe Omgevingswet
 • 4 algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) die op de wet zijn gebaseerd
 • een ministeriële regeling

Deze regelingen zijn enige tijd geleden al in de kern vastgesteld. Zo is de Omgevinswet zelf al in 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. De 4 amvb’s zijn in 2018 gepubliceerd en de ministeriële regeling in 2019 (zie hoofdstuk 3 van deze cursus).

Via zogenaamde aanvullings- en invoeringssporen zijn er vervolgens echter omvangrijke aanvullingen op de kernteksten doorgevoerd. Die sporen zijn de volgende:

a) Aanvullingsregelgeving

Dit omvat:

De volgende aanvullingswetten:

 • de Aanvullingswet bodem Omgevingswet
 • de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
 • de Aanvullingswet geluid Omgevingswet
 • de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Deze wetten zijn ingevoegd in de Omgevingswet.

De volgende aanvullingsbesluiten:

 • het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet
 • het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet
 • het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet
 • het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Deze besluiten zijn ingevoegd in de 4 amvb’s.

De volgende aanvullingsregelingen:

 • de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet
 • de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet
 • de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet
 • de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

Deze regelingen zijn ingevoegd in de ministeriële regeling.

b) Invoeringsregelgeving

Dit omvat:

 • de Invoeringswet Omgevingswet
 • het Invoeringsbesluit Omgevingswet
 • de Invoeringsregeling Omgevingswet

Ook deze regelingen zijn ingevoegd in de Omgevingswet, de 4 amvb’s en de ministeriële regeling.

Resultaat

Het resultaat van al deze aanvullingen is dat de kernteksten flink zijn uitgebreid de afgelopen jaren. Dat aanvullingsproces is nu (december 2021) nagenoeg afgerond. Uit hoofdstuk 3 zal blijken dat alle aanvullings- en invoeringsregelingen inmiddels zijn gepubliceerd. Dat betekent weliswaar niet dat de teksten van het nieuwe systeem nu in beton zijn gegoten. Maar er is nu wel een eindbeeld van het nieuwe systeem.

In de praktijk wordt inmiddels dan ook gewerkt met zogenaamde ‘geconsolideerde teksten’ van de Omgevingwet, de 4 amvb’s en de ministeriële regeling. Die kunt u hier raadplegen. Dat zijn teksten van de regelgeving inclusief de aanvullingen erop.

Documenten

In het volgende hoofdstuk geven we een overzicht van, en links naar, de belangrijkste documenten.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave