2. Omgevingswet – Overzicht (2)

Overzicht van de stelselherziening

***

Overzicht

Wat er met de stelselherziening aan wetten en regels wordt ingevoerd, is het volgende (in het volgende hoofdstuk linken we naar de diverse documenten):

I. Omgevingswet c.a.

Dit omvat:

 • de Omgevingswet
 • een 4-tal amvb’s
 • een ministeriële regeling

II- Aanvullingsregelgeving

Dit omvat:

 • de Aanvullingswet bodem Omgevingswet
 • de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
 • de Aanvullingswet geluid Omgevingswet
 • de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Plus de bij deze aanvullingswetten behorende aanvullingsbesluiten:

 • het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet
 • het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet
 • het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet
 • het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Plus de aanvullingsregelingen:

 • de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet
 • de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet
 • de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet
 • de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

III- Invoeringsregelgeving

Dit omvat:

 • de Invoeringswet Omgevingswet
 • het Invoeringsbesluit Omgevingswet
 • de Invoeringsregeling Omgevingswet

Toelichting

ad I) Omgevingswet c.a.

De Omgevingswet is inmiddels – op 26 april 2016 – gepubliceerd in het Staatsblad (Wet van 23 maart 2016, Stb. 2016, 156). Daarmee is ze echter nog niet in werking getreden. Zoals opgemerkt, is voorzien dat dat pas per 1 januari 2022 zal gebeuren.

De 4 amvb’s zijn de volgende:

 • het Omgevingsbesluit
 • het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • het Besluit activiteiten leefomgeving
 • het Besluit bouwwerken leefomgeving

Oftewel, het ‘Ob’, het ‘Bkl’, het ‘Bal’ en het ‘Bbl’. Deze amvb’s zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad.

De ministeriële regeling wordt de ‘Omgevingsregeling’ genoemd. Deze regeling is op 22 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

ad II) Aanvullingsregelgeving

De aanvullingswetten – er zijn er 4: met betrekking tot bodem, grondeigendom, geluid en natuur – vullen de Omgevingswet aan. Ze zullen per 1 januari 2022 opgaan in de Omgevingswet. Ze maken dan dus integraal onderdeel uit van de tekst van de Omgevingswet. Ze worden echter afzonderlijk voorbereid.

De Aanvullingswetten bodem, grondeigendom en geluid zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad (op 16 maart 2020 resp. 14 maart 2020 resp. 9 maart 2020). De Aanvullingswet natuur is op dit moment nog aanhangig in de Eerste Kamer.

De aanvullingsbesluiten – dit zijn er eveneens vier – zijn nog in ontwikkeling en hebben ter consultatie gelegen.

De aanvullingsregelingen (eveneens vier) zijn op dit moment nog in ontwikkeling en hebben ter consultatie gelegen.

ad III) Invoeringsregelgeving

De Invoeringswet Omgevingswet is in consultatie geweest. De Raad van State heeft er op 22 december 2017 over geadviseerd. Het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet is op 29 juni 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Invoeringswet Omgevingswet is op 8 maart 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. De Invoeringswet Omgevingswet is op 17 juni 2020 gepubliceerd in het Staatsblad.

In de Invoeringswet Omgevingswet wordt een aantal zaken geregeld:

 • inhoudelijke aanvullingen op de Omgevingswet
 • een regeling voor de overgang van het oude stelsel naar het nieuwe (overgangsrecht)
 • de intrekking en wijziging van ‘oude’ wetten

Een ontwerp van het Invoeringsbesluit Omgevingswet is op 31 mei 2019 aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. In het Invoeringsbesluit Omgevingswet worden de volgende zaken geregeld:

 • inhoudelijke aanvullingen op de 4 bovengenoemde amvb’s
 • een regeling voor de overgang van het oude stelsel naar het nieuwe (overgangsrecht), op amvb-niveau
 • de intrekking en wijziging van ‘oude’ amvb’s (het zou om zo’n 85 ‘oude’ amvb’s gaan)

De Invoeringsregeling Omgevingswet is in consultatie geweest.

Documenten

In het volgende hoofdstuk geven we een overzicht van, en links naar, de belangrijkste documenten.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave