7. Omgevingswet – Inhoud van de Omgevingswet (4)

Inhoud van de Omgevingswet na verwerking Invoeringswet Omgevingswet en Aanvullingswetten

***

Omgevingswet – (voorlopig) eindbeeld

Wanneer we de tekst van de Omgevingswet nemen, zoals deze op 26 april 2016 in het Staatsblad is gepubliceerd, en we daarin de wijzigingen en aanvullingen opnemen die uit de Invoeringswet Omgevingswet en de vier Aanvullingswetten zullen gaan voortvloeien, dan ontstaat ongeveer – bij benadering – het volgende eindbeeld van de inhoud:

1. Algemene bepalingen
2. Taken en bevoegdheden van bestuursorganen
3. Omgevingsvisies en programma’s
4. Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving
5. De omgevingsvergunning en het projectbesluit
6.
7.
8.
9. Voorkeursrecht
10. Gedoogplichten
11. Onteigening
12. Bijzondere instrumenten voor de inrichting van gebieden
13. Financiële bepalingen
14.
15. Schade
16. Procedures
17. Adviesorganen en adviseurs
18. Handhaving en uitvoering
19. Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden
20. Monitoring en informatie
21.
22. Overgangsrecht
23. Overige en slotbepalingen

De hoofdstukken 6 tot en met 8, 14 en 21 blijven vooralsnog gereserveerd.

Voorbehoud

Bij dit eindbeeld van de inhoud van de Omgevingswet moet een nadrukkelijk voorbehoud worden gemaakt. Zowel de Invoeringswet Omgevingswet als de vier Aanvullingswetten moeten immers alle nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Niet uitgesloten is dat daar nog (flinke) wijzigingen op worden doorgevoerd.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave