4. Omgevingswet – Inhoud van de Omgevingswet (1)

Inhoudsopgave van de Omgevingswet

(update januari 2024)

***

Inhoudsopgave van de Omgevingswet

De Omgevingswet bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Algemene bepalingen
2. Taken en bevoegdheden van bestuursorganen
3. Omgevingsvisies en programma’s
4. Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving
5. De omgevingsvergunning en het projectbesluit
6. (gereserveerd)
7. (gereserveerd)
8. Aanvullende regels populatiebeheer, schadebestrijding en jacht
9. Voorkeursrecht
10. Gedoogplichten
11. Onteigening
12. Bijzondere instrumenten voor het inrichten van gebieden
13. Financiƫle bepalingen
14. (gereserveerd)
15. Schade
16. Procedures
17. Adviesorganen en adviseurs
18. Handhaving en uitvoering
19. Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden
20. Monitoring en informatie
21. (gereserveerd)
22. Overgangsrecht
23. Overige en slotbepalingen

Bijlage

Nieuw in het stelsel van de Omgevingswet is dat de omschrijvingen en definities van begrippen die in de wet worden gehanteerd, in een bijlage zijn opgenomen. Dat is het geval bij de Omgevingswet zelf, en ook bij de op de wet gebaseerde amvb’s. Van oudsher stonden de omschrijvingen en definities altijd in de wetstekst zelf. Met die traditie wordt dus gebroken.

Gereserveerde hoofdstukken

Te zien is dat een aantal hoofdstukken ontbreekt. Deze zijn gereserveerd. Daarover valt het volgende te zeggen:

De hoofdstukken 6 en 7

Deze zijn gereserveerd voor, zoals de memorie van toelichting stelt:

“integratie van regelgeving over niet-plaatsgebonden handelingen die op dit moment vooral te vinden is in de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. Het gaat dan om de hoofdstukken 9 en 10 van de Wet milieubeheer en bijvoorbeeld de regels over jacht uit de Wet natuurbescherming.”

 

Hoofdstuk 14

Dit is gereserveerd voor verhandelbare rechten (o.a. hoofdstuk 16 van de Wet milieubeheer).

 

Hoofdstuk 21

Dit is gereserveerd voor regelingen over de openbaarheid van milieuinformatie.

 

Volgende hoofdstukken

De volgende hoofdstukken 5, 6 en 7 van deze cursus zijn zoals opgemerkt komen te vervallen. U kunt meteen door naar hoofdstuk 8.

 

 

 


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave