1. Omgevingswet – Overzicht (1)

Moment van inwerkingtreding. Doel van de nieuwe Omgevingswet

***

Tijdstip van inwerkingtreding

Op dit moment – april 2018 – wordt voorzien dat het stelsel van de nieuwe Omgevingswet in werking zal treden per 1 januari 2021 (aanvulling april 2020: inmiddels is bekend dat de inwerkingtreding is uitgesteld)(aanvulling2: inwerkingtreding is nu voorzien voor 1 januari 2022). Op dat moment vangt ook een zogenaamde transitieperiode aan. Het nieuwe stelsel zal namelijk niet vanaf het moment van inwerkingtreding volledig operationeel zijn. De transitieperiode zal duren tot 2029.

Doel: vervangen van een wirwar aan regels

In onze cursus ‘Omgevingsrecht’ (zie hier) beschreven we het huidige systeem van het omgevingsrecht in hoofdlijnen. Daaruit bleek dat er op dit moment vele wetten en regels betrokken zijn bij het omgevingsrecht. Zoals:

 • de Wet ruimtelijke ordening
 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • de Wet milieubeheer
 • de Woningwet
 • Crisis- en herstelwet
  e.e.a. met bijbehorende amvb’s en andere lagere regelgeving

En dat is nog slechts het topje van de ijsberg. Hoe dan ook blijkt uit deze korte opsomming al dat het omgevingsrecht uit een wirwar aan regelgeving bestaat.

Vervangen en integreren

Het stelsel van de nieuwe Omgevingswet wil die wirwar aan omgevingsrechtelijke regelgeving vervangen door een nieuw en overzichtelijk stelsel van omgevingsrecht. Dat stelsel zal de rechtsgebieden bestrijken die nu door deze bestaande wetten en regels worden bestreken. Het zal dat echter op een geheel eigen wijze doen. Met nieuwe begrippen, nieuwe regels en nieuwe instrumenten.

Het gevolg van deze stelselherziening is dat veel bestaande wetten en regels zullen vervallen. Sommige geheel, andere voor een (groot) gedeelte.

Wetten die (deels) zullen vervallen

De wetten die bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet c.a. (al dan niet geheel) zullen verdwijnen, zijn onder andere:

 • de Crisis- en herstelwet
 • de Tracéwet
 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • de Wet ruimtelijke ordening
 • de Waterwet
 • de Wet milieubeheer
 • de Woningwet

Verder zal een aantal wetten op (kleine dan wel grotere) onderdelen worden aangepast aan het nieuwe stelsel. Dat betreft o.a. de Algemene wet bestuursrecht.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave