OMGEVINGSWET – Inhoudsopgave en links naar verdiepende hoofdstukken

OmgevingswetIn de 22 hoofdstukken van de cursus nieuwe Omgevingswet is met grote passen door het stelsel van de nieuwe Omgevingswet heen gelopen. Daarbij is een overzicht gegeven van de kernregelingen en de kerninstrumenten. Maar de wet behelst natuurlijk veel meer. Om een paar onderwerpen te noemen: de verlening van omgevingsvergunningen, m.e.r., nadeelcompensatie, kostenverhaal, voorkeursrechten, overgangsrecht, et cetera.

Aan veel onderwerpen besteed ik aandacht in mijn weblog. En die weblog is een voortdurend voortgaand project. U kunt de diverse weblogs met verdiepende artikelen over de nieuwe Omgevingswet vinden door te zoeken op de tag ‘Omgevingswet’ (zie hier). Daarnaast houd ik hieronder een inhoudsopgave bij voor de weblogs die onderwerpen uit de Omgevingswet toelichten. Dat doe ik per januari 2024. Oude weblogs onder de tag ‘Omgevingswet’ die volgens mij niet meer relevant zijn, zijn hieronder niet opgenomen.

Lees Meer