16. Omgevingswet – De waterschapsverordening

De waterschapsverordening

(update januari 2024)

***

De waterschapsverordening

Artikel 2.5 van de Omgevingswet bepaalt:

“Het algemeen bestuur van het waterschap stelt één waterschapsverordening vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.”

Regels van ‘bovenaf’

De waterschapsverordening wordt ook beïnvloed door regels van bovenaf, zoals door instructieregels afkomstig van Rijk of provincie (afdeling 2.5 Omgevingswet).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave