11. Omgevingswet – Inhoud van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De inhoudsopgave van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

***

Het Besluit bouwwerken leefomgeving

De inhoudsopgave van het Besluit bouwwerken leefomgeving (ook wel: ‘Bbl’):

De hoofdstukken:

H 1 – Algemene bepalingen
H 2 – Algemene bepalingen voor bouwwerken
H 3 – Bestaande bouw
H 4 – Nieuwbouw
H 5 – Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk en wijziging van een gebruiksfunctie
H 6 – Gebruik van bouwwerken
H 7 – Bouw- en sloopwerkzaamheden
H 8 – Slotbepalingen

De bijlagen:

Bijlage I bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen)
Bijlage II bij de artikelen 3.115 en 4.208 van dit besluit (brandmeldinstallatie)

Onderwerpen

We zien dat het Besluit bouwwerken leefomgeving vooral technische regels geeft over bouwwerken (vergelijkbaar met het huidige Bouwbesluit 2012).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave