11. Omgevingswet – Inhoud van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De inhoudsopgave van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

(update januari 2024)

***

Het Besluit bouwwerken leefomgeving

De inhoudsopgave van het Besluit bouwwerken leefomgeving (ook wel: ‘Bbl’):

De hoofdstukken:

H 1 – Algemene bepalingen
H 2 – Algemene bepalingen voor bouwwerken
H 3 – Bestaande bouw
H 4 – Nieuwbouw
H 5 – Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk en wijziging van een gebruiksfunctie
H 6 – Gebruik van bouwwerken
H 7 – Bouw- en sloopwerkzaamheden
H 8 – Overgangsrecht
H 9 – Slotbepalingen

De bijlagen:

Bijlage I – (begrippen)
Bijlage II – (brandmeldinstallatie)

Onderwerpen

Het Besluit bouwwerken leefomgeving geeft vooral technische regels over bouwwerken (het is vergelijkbaar met het voormalige Bouwbesluit 2012).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave