11. Omgevingswet – Inhoud van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De inhoudsopgave van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

(update december 2021)

***

Het Besluit bouwwerken leefomgeving

De inhoudsopgave van het Besluit bouwwerken leefomgeving (ook wel: ‘Bbl’), zoals dat eruit ziet na verwerking van de diverse aanvullings- en invoeringsbesluiten:

De hoofdstukken:

H 1 – Algemene bepalingen
H 2 – Algemene bepalingen voor bouwwerken
H 3 – Bestaande bouw
H 4 – Nieuwbouw
H 5 – Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk en wijziging van een gebruiksfunctie
H 6 – Gebruik van bouwwerken
H 7 – Bouw- en sloopwerkzaamheden
H 8 – Overgangsrecht
H 9 – Slotbepalingen

De bijlagen:

Bijlage I bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen)
Bijlage II bij de artikelen 3.115 en 4.208 van dit besluit (brandmeldinstallatie)

Onderwerpen

Het Besluit bouwwerken leefomgeving geeft vooral technische regels over bouwwerken (het is vergelijkbaar met het huidige Bouwbesluit 2012).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave