Rechtshulp

BRAKENHOFF is een juridisch advieskantoor. Wij hebben een oplossingsgerichte aanpak, waarbij wij gebruik maken van onze psychologische en motivationele kennis en ervaring. Dat doen wij vooral op het gebied van het bestuursrecht (overheidsrecht), bouwrecht, omgevingsrecht en milieurecht.

Oplossen

Onze voorkeur voor een oplossingsgerichte en resultaatgerichte aanpak heeft tot gevolg gehad dat wij ons enkele jaren geleden van het advocatentableau hebben laten uitschrijven. Wij treden dus niet meer op als advocaat. Procederen verhoudt zich ons inziens namelijk slecht tot een oplossingsgerichte benadering van geschillen.

Procederen bij bestuursrechter en arbiter

Dat betekent niet dat wij helemaal niet procederen. De aard van sommige rechtsgebieden brengt nu eenmaal met zich mee dat bepaalde proceshandelingen moeten worden verricht. Zo moet men in het bestuursrecht, omgevingsrecht en milieurecht op straffe van verval van recht bezwaar maken en (hoger) beroep aantekenen om rechten en belangen te bewaken. En ook in het bouwrecht moet om die reden beroep worden aangetekend bij een arbiter.

Wij procederen dan ook veelvuldig bij:

  • bezwarencommissies
  • de sector bestuursrecht van de rechtbank
  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • de Raad van Arbitrage voor de Bouw
  • de huurcommissie
  • de sector kanton van de rechtbank

Blijven oplossen

Parallel aan dergelijke procedures handhaven wij onze oplossingsgerichte aanpak voortdurend. Wij menen dat betrokkenen en partijen in gesprek moeten blijven. Teneinde procedures zoveel mogelijk te verkorten.

Andere rechtsgebieden

Met name op het gebied van het arbeidsrecht en het auteursrecht doen wij aan oplossingsgerichte bemiddeling. Wij procederen echter niet op die gebieden. Wij beschikken over een zeer ruim netwerk van advocaten aan wie wij zaken overdragen als er niets anders opzit dan procederen.

Naar deze advocaten verwijzen wij ook door in geval van zaken op het gebied van het familierecht (echtscheiding, jeugdrecht, erfrecht).

Weet u nog een goede advocaat?

Wij hebben een ruim netwerk van advocaten. U kunt bij ons informeren naar mogelijkheden voor rechtsbijstand op uiteenlopend rechtsgebied.

Pro deo advocaten

Mogelijk komt u in aanmerking voor een zogenaamde ‘toevoeging’. Dat is een advocaat die grotendeels (op de eigen bijdrage na) wordt betaald door de overheid. Deze advocaten worden ook wel ‘pro deo advocaten’ genoemd.

Hier vindt u meer informatie over deze vorm van rechtshulp.

Voor gratis juridisch advies kunt u ook het Juridisch Loket raadplegen.