ALGEMEEN – Juiste schrijfwijze van een wet

schrijfwijzeWe beseffen dat het van volstrekt ondergeschikt belang is. Maar waarom zou je iets fout doen, als je het ook goed kunt doen? De laatste tijd komen we het steeds vaker tegen: het foutief ‘behoofdletteren’ van een wet. Zelfs officiële instanties doen het. Laatst was dat het geval met de nieuwe Warmtewet (2.0), oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening.

De Wet collectieve warmtevoorziening

Onlangs is de Wet collectieve warmtevoorziening in consultatie gebracht. Dat betekent dat een concept van de wetstekst is gepubliceerd. Iedereen mag er commentaar op leveren. En van die commentaren – of ‘zienswijzen’ – hebben wij er inmiddels een aantal onder ogen gekregen. Onder andere een concept-zienswijze van de gemeente Rotterdam, die de gemeente heeft gepubliceerd op haar website. In de brief wordt de wet steevast aangeduid als de ‘Wet Collectieve Warmtevoorziening’, met drie hoofdletters.

De schrijfwijze is bij wet vastgesteld

Terwijl in artikel 14.15 van de concept-Wet collectieve warmtevoorziening staat:

“Deze wet wordt aangehaald als: Wet collectieve warmtevoorziening.”

Met een enkele hoofdletter dus. En dat wordt dus bepaald in diezelfde wet.

Bepaald voor alle wetten

Een bepaling als artikel 14.15 van de Wet collectieve warmtevoorziening staat in (bijna) alle wetten. Zie bijvoorbeeld artikel 8.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Of artikel 10.13 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het Genootschap Onze Taal heeft hier overigens ook een artikel aan gewijd. Het merkt daarbij terecht op dat oudere wetten vaak bestaan uit woorden die alle met een hoofdletter worden geschreven. Bij meer recente wetten heeft enkel het eerste woord een hoofdletter.

Afkortingen

De wetten bepalen zelf niks over de manier waarop ze moeten worden afgekort. Soms wordt in een amvb nog wel eens met een afkorting naar een wet verwezen. Maar qua afkortingen is er vooral sprake van een ‘bestendig gebruik’.

Zie hier een lijst met veel gebruikte afkortingen op Wiki.

Vragen en advies

Hebt u een juridische vraag? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.