BESTUURSRECHT – Wat kost procederen?

proceskostenIn het civiele recht is deze vraag wat lastiger te beantwoorden dan in het bestuursrecht. In het civiele recht gelden allerlei ouderwetse tarieven voor dagvaardingen, deurwaarders, etc.. Die staan weliswaar vast, maar het is zoveel dat het een heel gepuzzel wordt. Maar in het bestuursrecht kun je best een relatief goede begroting maken voor een rechtszaak.

 

Beroep bij de bestuursrechter

Stel, je krijgt een beslissing op je bezwaarschrift. Bijvoorbeeld op een bezwaar dat je tegen een omgevingsvergunning hebt ingediend. Onderaan dat bezwaar staat dat je daartegen beroep kunt aantekenen bij de bestuursrechter.

Wat kost dat?

Wel, dat is bepaald in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Die wet bepaalt in artikel 8:41, lid 2:

“Het griffierecht bedraagt voor beroep bij de rechtbank:

– € 50 indien door een natuurlijke persoon beroep is ingesteld tegen een besluit als omschreven in de bij deze wet behorende Regeling verlaagd griffierecht,
– € 184 indien door een natuurlijke persoon beroep is ingesteld tegen een ander besluit,
– € 365 indien anders dan door een natuurlijke persoon beroep is ingesteld.”

En voor hoger beroep (art. 8:109, lid 1 Awb):

“Het griffierecht voor het hoger beroep bedraagt:

– € 136 indien door een natuurlijke persoon hoger beroep is ingesteld tegen een uitspraak omtrent een besluit als omschreven in de bij deze wet behorende Regeling verlaagd griffierecht,
– € 274 indien door een natuurlijke persoon hoger beroep is ingesteld tegen een uitspraak omtrent een ander besluit, of
– € 548 als anders dan door een natuurlijke persoon hoger beroep is ingesteld.”

Deze tarieven worden regelmatig gewijzigd. Dus over een jaar zullen ze iets hoger zijn. Maar het zal omstreeks deze tarieven blijven.

Echte kosten

De echte kosten van een procedure voor de bestuursrechter bestaan dan ook vooral uit tijd (de eigen tijd) en de kosten van het eventueel benaderen van een advocaat. Zo’n advocaat zal rond de 150 a 200 euro per uur vragen. En zijn tijdsbesteding is volledig afhankelijk van de aard van de zaak.

Zelf schat ik een tijdsbesteding in voorafgaand aan een opdracht. En geef daarbij aan dat ik de klant waarschuw als ik voorzie dat ik die ga overschrijden. Zo houdt de klant controle over mijn tijdsbesteding.

Maar je kunt als belanghebbende ook zelf procederen voor de bestuursrechter. En dan betaal je niets aan de advocaat.

En wat ik nog wel eens doe, is dat de klant zelf procedeert, en dat ik vanaf de zijlijn adviseer over het beroepschrift en over de voorbereiding voor de zitting.

Onverwachte kosten

Tijdens een procedure kun je voor allerlei onverwachte kosten komen te staan. Misschien wil een rechter bijvoorbeeld wel een deskundige benoemen. In dat geval zal je daar als procespartij voor moeten betalen.

En zo zijn er nog meer onverwachte procedurele beslommeringen denkbaar.

Dus bovenstaande inschattingen gelden maar bij benadering.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het recht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Willem Brakenhoff