JURIDISCH ALGEMEEN – De Consumentengids over rechtsbijstandverzekeringen

rechtsbijstandverzekeringIn de Consumentengids van september 2018 staat een artikel over de rechtsbijstandverzekering. Aanleiding is een test / enquête onder verzekerden. De gids vermeldt: “De geënquêteerden zijn maar gematigd enthousiast over de geboden hulp.” Het artikel komt in een tijd waarin steeds meer sociaal advocaten de bef aan de wilgen hangen. Is er een verband?

Lees Meer