1. Huur – Plaats van het huurrecht in het Burgerlijk Wetboek

Plaats van het huurrecht in het Burgerlijk Wetboek

***

Plaats van het huurrecht in het Burgerlijk Wetboek

Zoals uit onze artikelen over het privaatrecht blijkt, bestaat het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) uit verschillende boeken:

Boek 1: Personen- en familierecht
Boek 2: Rechtspersonen
Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen
Boek 4: Erfrecht
Boek 5: Zakelijke rechten
Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Boek 7: Bijzondere overeenkomsten
Boek 7A: Bijzondere overeenkomsten; vervolg
Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer
Boek 10: Internationaal privaatrecht

Voor het huurrecht zijn met name de Boeken 3, 6 en 7 van het BW van belang. Daarvan vormen de Boeken 3 en 6 de algemene delen. Boek 3 van het BW gaat o.a. over rechtshandelingen, bedrog en andere algemene civielrechtelijke basisbegrippen. Boek 6 van het BW gaat over het algemene verbintenissenrecht (contractenrecht, overeenkomstenrecht). Beide Boeken zijn van toepassing op de huurovereenkomst, tenzij een bijzondere regeling meer specifiek voorziet in een regeling. Zo’n specifieke regeling kan afwijkingen en/of aanvullingen bevatten op de algemene regelingen van Boek 3 en 6 van het BW. Een dergelijke bijzondere regeling is voor het huurrecht (o.a.) te vinden in Boek 7 van het BW. De huurovereenkomst is een van de in Boek 7 opgenomen ‘bijzondere overeenkomsten’. Het staat in Titel 4 van Boek 7 (de andere titels van Boek 7 BW gaan over andere overeenkomsten, zoals de koopovereenkomst, of de arbeidsovereenkomst).

Boek 7, Titel 4, van het BW

De 4e Titel van Boek 7 van het BW is genaamd ‘Huur’. Het bestaat uit de volgende afdelingen:

Afdeling 1: Algemene bepalingen
Afdeling 2: Verplichtingen van de verhuurder
Afdeling 3: De verplichtingen van de huurder
Afdeling 4: De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur
Afdeling 5: Huur van woonruimte
Afdeling 6: Huur van bedrijfsruimte

Schrijfwijze

In de volgende hoofdstukken gaan we het veel hebben over Titel 4 van Boek 7 van het BW. We zullen dat schrijven als: ‘Titel 7.4’. Regelmatig zullen we de toevoeging ‘Titel 7.4’ ook weglaten. Dan schrijven we bijvoorbeeld ‘Afdeling [x]’. We bedoelen dan Afdeling [x] van Titel 7.4.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave