OMGEVINGSRECHT – Publicatie Invoeringswet Omgevingswet

Invoeringswet OmgevingswetVandaag – 17 juni 2020 – is de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. De wet maakt deel uit van het stelsel aan nieuwe wetgeving en regelgeving dat samenhangt met de nieuwe Omgevingswet.

De Invoeringswet Omgevingswet

De wet is gepubliceerd in Staatsblad 2020, nr. 172. De publicatie treft u hier aan.

Inhoud van de Invoeringswet

De wet wijzigt onderdelen van de enkele jaren geleden al gepubliceerde Omgevingswet zelf. Ook vult het die wet aan en wijzigt het enkele andere wetten. Verder worden door de Invoeringswet diverse wetten ingetrokken (zoals de Crisis- en herstelwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening) en kent de wet overgangsrecht.

Cursus nieuwe Omgevingswet

De publicatie van de wet integreren wij in onze cursus nieuwe Omgevingswet (zie hier).

Vragen en advies

Hebt u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.