OMGEVINGSRECHT – Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

OmgevingswetDe minister van BZK heeft onlangs aan de Tweede Kamer bericht dat de nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet 1 januari 2022 is. Dat betekent dat de aanvankelijke inwerkingtreding met een jaar is opgeschort.

Brief minister

Dit blijkt uit een brief van de minister van 20 mei jongstleden.

Op 1 april berichtte de minister al dat de aanvankelijke datum van inwerkingtreding – 1 januari 2021 – niet zou worden behaald.

Nieuwe Omgevingswet

Zie hier voor verdere informatie over de nieuwe Omgevingswet.

Vragen en advies

Hebt u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.