OMGEVINGSRECHT – Is mijn vergunning nu definitief?

vergunningVan cliënten krijgen we de vraag regelmatig : “Is mijn vergunning nou definitief?” Deze mensen hebben een bouwvergunning, of ander soort vergunning bij de gemeente aangevraagd, en hebben die ook gekregen. Maar ze weten ook dat tegen die vergunning bezwaar kan worden gemaakt. En zolang ze daar geen uitsluitsel over hebben, wachten ze nog even met het gebruiken van de vergunning.

Zes weken voor bezwaar (en beroep)

Als zo’n vergunning wordt verleend, dan staat daar over het algemeen onder dat belanghebbenden daartegen bezwaar kunnen maken. De termijn voor bezwaar is 6 weken. Als het gaat om een besluit op bezwaar kan daartegen binnen eenzelfde termijn beroep bij een rechtbank worden gemaakt.

Dus de vergunninghouder telt die 6 weken af. En als ie is uitgeteld, hangt ie aan de telefoon, en vraagt ie ons: “Dus nu is mijn vergunning definitief?”

Want hij wil natuurlijk aan de slag met die vergunning.

Navragen

Bezwaren moeten worden ingediend bij de vergunningverlenende instantie. Dus daar moet je navragen of er bezwaren zijn ingediend. Bij beroep moet je de rechtbank benaderen. Zijn er nog beroepschriften ingediend? Omdat rechtbank die beroepschriften doorsturen naar de gemeente, kun je de gemeente ook vragen. Maar let wel: er zit altijd een vertraging in alles. Dus verwacht niet dat je op de dag nauwkeurig 6 weken na het verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn zekerheid hebt door na te vragen bij instanties.

Garantie tot de voordeur

De gemeente zal ook nooit rechtsreeks antwoord geven op de vraag of een vergunning ‘definitief’ is. Er zijn namelijk nogal wat scenario’s te bedenken waarin een bezwaarschrift (ver) na de 6 wekentermijn alsnog in behandeling wordt genomen.

Het eerste scenario is dat waarin het bezwaarschrift naar de verkeerde instantie werd verzonden door de bezwaarmaker. De ontvangende instantie is in dat geval verplicht om het bezwaar door te zenden naar de juiste instantie. Je kunt je voorstellen dat daar wat tijd overheen kan gaan.

Het tweede scenario is dat waarin een bezwaarmaker ‘verschoonbaar’ een termijn heeft overschreden. Hij dient het bezwaar na de 6 wekentermijn in maar stelt niet op de hoogte te hebben kunnen zijn van die termijn. Bijvoorbeeld omdat de vergunningverlenende instantie een fout heeft gemaakt bij de publicatie van het besluit. In dat geval kan een te laat ingediend bezwaar alsnog in behandeling worden genomen.

Streng

Maar de rechtspraak is streng bij de handhaving van termijnen. Een te laat ingediend bezwaar is niet zomaar ‘verschoonbaar’ te laat ingediend. En bij het verzenden van het bezwaar aan de verkeerde instantie geldt ook nog steeds de eis dat het stuk dan wel binnen zekere tijd alsnog de juiste instantie moet hebben bereikt.

De reden voor die strenge rechtspraak is de rechtszekerheid. Een aan vrager om een vergunning moet er op een gegeven moment vanuit kunnen gaan dat ie daadwerkelijk aan de slag kan gaan.

Dus na het verstrijken van de termijn voor bezwaar of beroep kun je het beste nog twee weken ‘reserve’ aanhouden. Oftewel: 8 weken. En daarna mag je er toch wel vanuit gaan dat de vergunning ‘definitief’ is als instanties aangeven dat er geen bezwaar of beroep bij hen is ingediend.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het omgevingsrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.