PRIVAATRECHT – Publicatie Wet vergoeding affectieschade

Vandaag – 17 mei 2018 – is de Wet vergoeding affectieschade in het Staatsblad gepubliceerd. Ook is het bijbehorende Besluit vergoeding affectieschade gepubliceerd.

De wet wijzigt het Burgerlijk Wetboek (‘BW’), het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht. In het BW wordt o.a. een regeling opgenomen voor de vergoeding van ‘schade anders dan vermogensschade’ (affectieschade) door een aansprakelijke partij (veroorzaker / dader / pleger) aan de ‘naasten’ van een ‘gekwetste’. Er moet sprake zijn van ‘ernstig en blijvend letsel’ of ‘overlijden’.

Doel van de regeling is o.a. om het leed van de naasten te erkennen, genoegdoening te bieden aan hen en om bij te dragen aan de verwerking van het leed door de naasten.

Het gaat om bedragen van 12.500 euro tot 20.000 euro.

Beoogd wordt dat de wet op 1 januari 2019 in werking treedt.

Zie hier voor de tekst van de wet, hier voor het besluit, en hier een toelichting van de Rijksoverheid.