OMGEVINGSRECHT – Wetsnostalgie: links naar oude documenten

oude documentenHet zal weinigen zijn ontgaan, althans in omgevingsland, maar over een jaar is het zo ver: dan treedt waarschijnlijk de nieuwe Omgevingswet in werking. Goed, er is wat gedoe met het digitale stelsel. Maar de minister heeft al aangegeven dat dat de feestvreugde niet mag bederven. En al helemaal de datum van inwerkingtreding niet. Het maakt ons zowel nostalgisch naar de oude wetgeving, als verheugend over de nieuwe. En daarom zetten we in dit bericht wat informatie bij elkaar over de ruimtelijke ordening: oude wetten, memories en inhoudsopgaven van de amvb’s. Met links en zo. Kijk maar wat u ermee doet.

De oude Woningwet

We gaan eerst maar eens zo’n 120 jaar terug in de tijd. Het moment van de Woningwet 1901. Hier een prachtig boekwerk van F. Sleutelaar over die wet. Een exemplaar van de Harvard Law School Library. Waarom we het in dit soort gevallen van Amerikaanse universiteiten moeten hebben, is onduidelijk. Maar we zijn er blij mee!

De oude Wet op de Ruimtelijke Ordening

Op een gegeven moment kregen we in Nederland te maken met ruimtelijke wetgeving, naast de bouwregels en woonregels uit de Woningwet 1901 en de oude Bouwverordeningen van gemeentes. De eerste van deze ruimtelijke wetgeving was de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die in 1962 werd gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 1962,286). Naar die publicatie mag u uzelf zoeken. Advies: doe dat via www.delpher.nl. Daar hebben wij hem ook vandaan.

Het wetsontwerp uit 1956 treft u hier aan. En de memorie van toelichting daarop hier.

Naar de Wet ruimtelijke ordening

Hier geen links naar documenten. Het is allemaal vrij gemakkelijk te vinden op overheid.nl. Maar er moet, in het kader van onze wetsnostalgie, iets gezegd worden over dit wettelijke intermezzo tussen de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de aanstaande Omgevingswet. Conform de nieuwe wetgevingsrichtlijnen wordt deze recente wet gespeld met enkel nog een hoofdletter aan het begin. Oftewel: ‘Wet ruimtelijke ordening‘.

Deze trad per 1 juli 2008 in werking. En ze verving de oude en roemruchte Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1962. Welke laatste zo’n 43 jaar heeft gegolden. De Wet op de Ruimtelijke Ordening trad namelijk in werking per 1 augustus 1965 (Stb. 1965,340). Tezamen overigens met een herziene Woningwet.

De nieuwe Omgevingswet

De oude Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft het ruimtelijke vocabulaire op haar eigen wijze beïnvloed. Zo spreken grijsharige planologen en ruimtelijke juristen nog steeds over een ‘vrijstelling’ of een ‘artikel 19-procedure’. Het waren 43 jaar lang beroemde termen. Hele woonwijken zijn gerealiseerd op basis van een artikel 19-procedure. En als iets niet mocht volgens een bestemmingsplan, dan was er altijd de mogelijkheid van een ‘vrijstelling’. Tegenwoordig heet dat allemaal ‘omgevingsvergunning’. Een ‘omgevingsvergunning voor een afwijking van het bestemmingsplan’. Er blijkt uit dat het allemaal veel minder ‘sexy’ is geworden. De term ‘artikel 19-procedure’ klinkt toch immers veel beter dan ‘omgevingsvergunning voor een afwijking van het bestemmingsplan’? (“ja toch, niet dan?’…)

De ‘Wabo’

Deze taaltechnische vernedering van de planologen door het woord ‘omgevingsvergunning’ had alles te maken met de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze verving grote delen van de oude Woningwet, en werd afgekort tot ‘Wabo’. Een zo nodig nog grotere taaltechnische belediging.

Dat is immers een naam die je eerder aan een clown zou geven. ‘Clown Wabo’.

Het is niet anders. En de Wabo werd desondanks als een dermate groot succes gezien, dat het hele Wro- en Wabo-circus een vervolg gaat krijgen in het stelsel van de ‘nieuwe Omgevingswet’.

En ach, dat klinkt niet eens zo heel verkeerd. Al was het maar omdat we eindelijk verlost gaan worden van het vreselijke woord ‘Wabo’. De Wabo zal namelijk verdwijnen als de Omgevingswet in werking treedt.

Inhoudsopgaven amvb’s

Het nieuwe stelsel van de Omgevingswet bestaat uit:

  • de Omgevingswet
  • 4 amvb’s
  • een regeling

Wij zijn ze druk aan het bestuderen. En we hebben daarbij gemerkt dat het misschien wel handig is om in ieder geval de inhoudsopgaven van de amvb’s die bij de wet horen te leren kennen. Je hoeft immers niet alles te lezen, maar weten hoe een regeling is opgebouwd geeft veel inzicht. Daarom hier, hier, hier, hier en hier een inhoudsopgave. Wij kwamen die namelijk niet tegen op het internet.

Oud BW

Nee, we zijn er nog niet. Tijdens onze zoektocht langs oude wetten en regels kwamen we namelijk ook een tekstuitgave van het oude Burgerlijk Wetboek tegen. Wederom van de Harvard Law School. En die mogen we u niet onthouden. Bij deze.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het omgevingsrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.