BOUW – Grensprijs sociale koopwoning en kostengrens NHG gelijkgetrokken

sociale koopwoningOnlangs heeft Platform31 een rapport uitgebracht over de sociale koopwoning. Door gemeenten de mogelijkheid te geven om in bestemmingsplannen de bestemming ‘Sociale koopwoning’ op te nemen, wil de overheid huishoudens met een middeninkomen helpen om een woning te kopen. Daartoe bestaat sinds 2008 de mogelijkheid om in bestemmingsplannen regels te stellen ten aanzien van sociale koopwoningen.

Onderzoek

Platform31 heeft onderzocht in hoeverre gemeenten gebruik maken van die mogelijkheid. Tevens heeft het aanbevelingen gedaan aan de minister van BZK. Een van die aanbevelingen wordt opgevolgd: er komt meer ruimte voor differentiatie door verhoging van de sociale-koopprijsgrens.

De sociale koopwoning

In het Besluit ruimtelijke ordening (‘Bro’) staat in artikel 3.1.2 dat een bestemmingsplan regels kan bevatten met betrekking tot – onder andere – sociale koopwoningen. Het artikel maximeert de prijs van een sociale koopwoning op 200.000 euro.

Weinig toegepast

Platform31 kwam erachter dat gemeenten niet veel gebruik maken van deze mogelijkheid om in bestemmingsplannen regels te stellen voor sociale koopwoningen. Veelal worden door gemeenten al afspraken gemaakt in zogenaamde anterieure overeenkomst (contracten die gemeenten met ontwikkelaars sluiten over de ontwikkeling en exploitatie van een gebied).

Ook blijkt de koopprijsgrens te weinig flexibel.

Tocht pleit Platform31 voor behoud van de mogelijkheid om in bestemmingsplannen regels te stellen ten aanzien van sociale koopwoningen. Juist omdat starters en middeninkomens het moeilijk hebben in de huidige markt.

Gelijktrekken grens sociale koopwoningen en kostengrens NHG

Naar aanleiding van de rapportage van Platform31 berichtte het Rijk onlangs dat de grens voor sociale koopwoningen (200.000 euro) en de kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (310.000 euro) gelijk worden getrokken. Deze laatste bedraagt per 2020 310.000 euro.

Vragen en advies

Hebt u vragen over bouwrecht, woonrecht of omgevingsrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.