ARBEIDSRECHT – Publicatie Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balansVandaag is de Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) gepubliceerd in het Staatsblad (2019, 219).

Documenten Wet arbeidsmarkt in balans

  • zie hier voor de publicatie in het Staatsblad
  • zie hier voor de memorie van toelichting

Wijzigingen en inwerkingtreding

De wet wijzigt naast het Burgerlijk Wetboek (Boek 7) tevens een aantal andere wetten. De wet treedt (op een enkel onderdeel na, dat per direct met terugwerkende kracht in werking treedt) in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Vragen en advies

Hebt u vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.