MILIEURECHT – Wet collectieve warmtevoorziening

Wet collectieve warmtevoorzieningOp 22 juni 2020 is de Wet collectieve warmtevoorziening in consultatie gegaan. De concept-wet stond tot voor kort ook wel bekend als de ‘Warmtewet 2.0’. In de wet worden zaken geregeld over de aanleg van collectieve warmtevoorzieningen. Het is een van de uitwerkingen van het Klimaatakkoord.

Wet collectieve warmtevoorziening

De stukken kunt u hier vinden.

Inhoud van de wet

Nederland gaat los van de fossiele energie. De horizon daarvoor is 2050. Dan moeten huishoudens hun warmte (warm water, verwarming) uit duurzame bronnen halen. Een van de manieren om dat te doen, is om collectieve warmtevoorzieningen te realiseren. Veelal zijn dat lokale voorzieningen (aquathermie e.d.), maar soms ook bovenlokale voorzieningen (restwarmte uit grote industrieën). De Wet collectieve warmtevoorziening biedt regels voor de realisatie van deze ‘energietransitie’.

Warmtebedrijf en warmtekavel

Voorzien wordt dat publieke of private warmtebedrijven gaan zorgdragen voor de productie en levering van warmte aan zogenaamde warmtekavels. Warmtekavels zijn gebieden (woonwijken) waar warmte aan wordt geleverd. De wet voorziet in een op kosten gebaseerde warmteprijs en leveringszekerheid, waarbij afnemers met een verantwoordelijke partij (het warmtebedrijf) te maken hebben.

Geen verplichte aansluiting

Vooralsnog voorziet de wet niet in een plicht voor huishoudens om daadwerkelijk af te nemen van het desbetreffende warmtebedrijf. Dit heet ‘opt out’. Aan deze ‘opt out’ zijn echter voorwaarden verbonden.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet is nu in consultatie en zal nog verder uitgewerkt worden, mede op basis van de reacties die tijdens de consultatie worden ingediend. Men wil met deze wet aansluiten bij de nieuwe Omgevingswet. Net als die wet wordt nu voorzien dat de ‘nieuwe Warmtewet’ per 1 januari 2022 in werking treedt.

Vragen en advies

Hebt u vragen over de nieuwe Warmtewet? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.