OMGEVINGSRECHT – Wijziging Crisis- en herstelwet

Crisis- en herstelwetVandaag is de ‘Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik’ gepubliceerd in het Staatsblad (2019, 216). De wijziging treedt morgen in werking.

Publicaties

Zie:

  • de publicatie in het Staatsblad (hier)
  • de memorie van toelichting (hier)

Wijzigingen Crisis- en herstelwet

De voornaamste wijzigingen van de Crisis- en herstelwet hebben betrekking op hoofdstuk 2 van de wet. Het gaat o.a. om de volgende:

  • op diverse plaatsen wordt het college van burgemeester en wethouders bevoegd waar dat voorheen de gemeenteraad was
  • in afdeling 2 (Innovatie; art. 2.4) worden o.a. de Huisvestingswet 2014, de Gaswet en de Leegstandwet toegevoegd als wetten waarvan in het kader van een experiment kan worden afgeweken
  • het bestrijden van ‘de economische crisis’ wordt niet langer genoemd als voorwaarde om te kunnen experimenteren. Er kan worden geëxperimenteerd als dat bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling én het experiment bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen of uitvoering van het experiment bijdraagt aan het versterken van de economische structuur
  • afdeling 6 (Versnelde uitvoering van bouwprojecten; art. 2.9 e.v.) kan worden toegepast bij de uitvoering van projecten die voorzien in de bouw van minstens 5 woningen (dat was 12)

Vragen en advies

Hebt u vragen over het omgevingsrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.